Menorca Reserva

Què és una reserva de biosfera?

Les reserves de la biosfera són territoris reconeguts internacionalment, des de l'any 1971, pel programa Home i Biosfera-MAB de la UNESCO. A elles l'activitat humana es desenvolupa de forma compatible amb la conservació dels recursos naturals i del patrimoni cultural. El seu principal objectiu és establir una base científica per a la millora de les relacions entre les persones i el seu entorn. Actualment hi ha 669 reserves a més de 120 països (any 2018).

Objectius de la RB de Menorca

  • Fomentar els valors naturals i culturals de la RB Menorca com un dels seus motors de desenvolupament, promovent un ús compatible amb la seva conservació.
  • Aconseguir un desenvolupament econòmic i social, afavorint l'economia circular, verda i social.
  • Convertir-se en un lloc d'aprenentatge, innovació i experimentació al voltant de la sostenibilitat, amb la participació i implicació de tota la comunitat.
  • Aconseguir la coordinació i cooperació dels agents socials, econòmics, públics i privats per avançar conjuntament cap al desenvolupament sostenible.
  • Treballar per una societat i economia el més autosuficients possible des del punt de vista de l'ús dels recursos i l'energia.

Qui som?

El Consell Insular de Menorca és el responsable institucional de la Reserva. L'eix fonamental és la sostenibilitat; les generacions presents i futures han de seguir gaudint dels recursos i de la seva riquesa paisatgística, sense comprometre la seva conservació. Creiem en el treball col·laboratiu. Menorca forma part de la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera, de la Xarxa Espanyola de Reserves de la Biosfera i de la Xarxa Mundial de d’Illes i Zones Costaneres. A més, estem germanats amb la RB de Lanzarote (Illes Canàries), ja que ambdues reserves de biosfera van ser declarades simultàniament i compartim molts dels reptes als que s'enfronten les illes.