Òrgans d'administració

 

Agència Menorca Reserva de Biosfera

Creada l'any 2008, és una organització especialitzada sense personalitat jurídica pròpia depenent del Consell Insular de Menorca. S'estructura en diferents òrgans: Presidència, Consell d'Administració, Consell Social i Consell Científic. Les seves principals funcions són les de gestionar i realitzar accions per poder assumir els objectius principals com a Reserva de Biosfera, en els àmbits de gestió sostenible, educació, conservació i desenvolupament de la regió. Pots consultar els nostres estatuts.

 
Presidència
 
Aram Ortega Adzerías
Conseller de Medi Ambient Aram Ortega Adzerías per delegació de la presidenta del CIME Susana Mora Humbert
Consell d'administració
 
Aram Ortega Adzerías
PresidentAram Ortega Adzerías (Ciutadella de Menorca, 1983), especialitzat en xarxes socials i màrqueting online, E-commerce, gestió de projectes, arquitectura de la informació i disseny web
 
Irene Estaún Clarisó
Vocal – Direcció Insular de Reserva de Biosfera (Secretària)Llicenciada en Ciències Ambientals. Més de 15 anys d'experiència en adreça de projectes europeus de caràcter ambiental.
 
Miquel Truyol Olives
Vocal – Direcció Insular de Medi Rural i MaríLlicenciat en Biologia. Director del Parc Natural de s’Albufera des Grau durant el període comprès entre els anys 2000 i 2006.
 

Consell Social

Està format per les figures de Presidència, Gerència de l'Agència, la Secretaria i les vocalies. Els vocals són designats pel Consell d'Administració entre representants dels grups polítics, de les entitats i dels sectors econòmics i socials de l’illa de Menorca.
Les seves funcions són les de dur a terme iniciatives i propostes, però també assessorar en les actuacions que desenvolupi l'Agència Menorca Reserva de Biosfera, garantint en qualsevol cas la seva intervenció en els procediments que tinguin una especial transcendència per a la protecció ambiental de Menorca.

 

Consell científic

La seva funció principal és articular la participació i l'assessorament de la comunitat científica a la formulació i el desenvolupament de les activitats de l'Agència. Està format per membres de l’Institut Menorquí d'Estudis (IME), la Universitat de les Illes Balears (UIB), l‘Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) i tècnics del Consell de Menorca.

El Consell Científic és l'encarregat d'organitzar les jornades científiques cada cinc anys sobre l'estat de la Reserva de Biosfera, en les que s'avalua el seu estat general.