Art quotidià
D'antic, la pagesia es fabricava la major part dels objectes que necessitava per a l'ús quotidià. De fet, fins a les primeres dècades del segle XX, a Menorca la majoria dels oficis eren artesanals i molts estaven estretament lligats a les feines del camp. Avui dia, als comerços encara trobam molts objectes artesans que han esdevingut decoratius, però també d'altres que mantenen la funció original: càntirs, bevedores i menjadores per a animals, tests, senalles, sabates, guardioles, etc.
 
Oficis artesans

Actualment, encara hi ha persones dedicades als oficis artesans, uns oficis que no s'han perdut perquè part de la seva funcionalitat es manté ben viva. Els araders continuen fabricant les tradicionals barreres d'ullastre que trobam arreu. També s'elaboren, encara, senalles de Ilatra o palma i cadires cordades amb bova. Queden també alguns gerrers, encara que pocs, i algun mestre d'aixa que continua fabricant, però sobretot restaurant, una de les embarcacions més característiques de la costa menorquina, el llaüt. Però el que ha esdevingut, amb un èxit fulgurant, símbol de la terra i que el visitant ha adoptat com el record imprescindible en el seu pas per ha estat l'avarca. És un calçat d'origen humil i pagès que ha evolucionat fins a les actuals avarques amb sola de goma de totes les mides i colors.

Informació útil

Enllaços relacionats
Centre artesanal de Menorca