Proposta ampliació RB

 

Proposta ampliació RB

La proposta d'ampliació de la Reserva de Biosfera de Menorca té com a objectiu ampliar els seus límits de les 71.191 hectàrees actuals a 514.485 hectàrees, la qual cosa suposarà incorporar la zona marina que envolta l'illa, des de la costa fins a 12 milles mar endins. D'aquesta manera, es delimitarien dues zones nucli: la de S'Albufera des Grau i la reserva marina del nord de Menorca. A més d'incloure una part més de la costa de l'illa com a zona protegida, l'ampliació de la Reserva de Biosfera servirà per aplicar millor polítiques de sostenibilitat en el medi marí.

La proposta ha estat dissenyada a partir de criteris tècnics i ha comptat amb la participació activa de tota la societat menorquina, i especialment de les tres confraries de pescadors de Menorca, del Consell Social i del Consell Científic de la Reserva de Biosfera.

Després de ser aprovat pel Comitè Nacional del Programa sobre l'Home i la Biosfera (MaB) a Espanya el passat 20 de setembre de 2018, la proposta d'ampliació ha estat enviada al Comitè Internacional de la UNESCO a París per a la seva aprovació definitiva en la reunió del Consell Internacional de Coordinació. Un cop finalitzat el procés d’aprovació, Menorca serà la Reserva de Biosfera amb major superfície marina de l'Estat.

Actualment el document de proposta d'ampliació de la Reserva de Biosfera de Menorca cap al mar i la nova zonificació es troba aprovat inicialment pel Ple del Consell Insular de Menorca. Les persones interessades podran examinar-ho i realitzar al·legacions fins al 30 de gener de 2019 a través de la Carpeta Ciutadana del Consell Insular.

Les reserves de biosfera són zones d'ecosistemes terrestres, costaners o marins, o una combinació d'aquests, que han estat reconegudes internacionalment com a tals en el marc del Programa sobre l'Home i la Biosfera (MaB) de la UNESCO. S'han creat per a promoure i demostrar una relació equilibrada entre els éssers humans i la biosfera. Les reserves de biosfera són designades pel Consell Internacional de Coordinació del MaB a sol·licitud de l'Estat interessat. Col·lectivament, totes les reserves de biosfera constitueixen una Xarxa Mundial en la qual els Estats participen voluntàriament.DOCUMENT PROPOSTA AMPLIACIÓ RB