Benestar social

Línies d'acció:

  • Atenció i suport a persones amb discapacitat i a persones amb dependència.
  • Promoció de sistemes alimentaris sostenibles.
  • Atenció a col·lectius de persones majors i recursos assistencials.
  • Atenció integral a persones que pertanyen a col·lectius en risc.
  • Polítiques d'igualtat i gènere.
  • Promoció de la salut.
  • Foment de l'educació i ocupació per a la sostenibilitat.