Economia

Línies d'acció:

  • Suport i impuls a l’acció emprenedora rural i pesquera.
  • Impuls a la professionalització dels sectors, així com a l'enfortiment i foment de les aliances entre el sector turístic i el sector primari i secundari.
  • Promoció de l'artesania local.
  • Promoció dels productes locals.
  • Promoció de la innovació, especialment en sectors vinculats a la sostenibilitat.
  • Foment de l'economia social, i el cooperativisme especialment en el sector primari.