Sostenibilitat

 

El repte de la sostenibilitat

L'aposta d'avançar pel camí de la sostenibilitat comporta que Menorca aposti per crear un marc de relació entre les persones i el medi que faci possible la conservació del patrimoni natural i cultural, el desenvolupament socioeconòmic, la recerca i l'educació per a la sostenibilitat.

Així doncs, és tasca de tots els actors del territori, administració, iniciatives privades i ciutadania, treballar en l'esforç conjunt d'establir un model de desenvolupament basat en el concepte de sostenibilitat.