Sensibilització

 

Sensibilització

La sensibilització i la participació de la societat és un altre dels eixos fonamentals de la declaració com a reserva de biosfera. Amb l'objectiu de promoure la participació i la sensibilització de la ciutadania es duen a terme diverses accions, entre elles: l'edició de material divulgatiu, la realització de tallers i programes d'educació ambiental i l'organització de jornades de voluntariat i participació ciutadana.