Divulgació

La divulgació és una de les tasques importants de la Reserva de Biosfera Menorca. Transmetre els valors de la pròpia Reserva de Biosfera a la població local i als visitants, així com donar a conèixer les actuacions i recerca que es duen a terme, permeten generar actituds favorables cap a la conservació.

 
 
Viu la Reserva de Biosfera

Aquest programa d'activitats divulgatives es va iniciar el 2015 amb l'objectiu de fer arribar a la població local el funcionament i els valors inherents a ser Reserva de Biosfera, gaudint al mateix temps de la riquesa natural i cultural de l’illa. Aquestes activitats es componen de: visites guiades a llocs singulars o d'interès, tallers gastronòmics, activitats didàctiques i recorreguts emblemàtics, entre d’altres. Cada any es duu a terme una nova edició amb diferents activitats, permetent així endinsar-nos en tots els aspectes de l'entorn cultural i natural de Menorca.

 
Itineraris

Al llarg del territori de Menorca, existeixen diversos itineraris que ens ofereixen la possibilitat de descobrir aspectes interessants de l’illa. Trobem itineraris florístics, ornitològics, geològics, rutes eqüestres, rutes amb bici, en caiac, etc. Totes aquestes rutes poden ser consultades mitjançant l'eina del visualitzador de mapes de l‘IDE (tant l'ambiental com el turístic) on s'ofereix informació detallada.

A més, també ens permet localitzar diferents punts concrets en funció del nostre interès: fars, esglésies, museus, teatres, platges, etc.

 
Xarxa de centres RB

A Menorca existeixen diversos centres d'interpretació, repartits al llarg del seu territori, cadascun centrat en aspectes diferents de la Reserva de Biosfera de Menorca. D'aquesta manera, el conjunt d'aquests centres ens permet la interpretació i transmissió de coneixements dels diversos elements fonamentals que conformen la Reserva de Biosfera de Menorca. Actualment s'està impulsant la creació d'una xarxa que comprengui la totalitat de centres d'interpretació de l’illa, facilitant així la tasca de divulgació i educació. Els centres involucrats són: Centre de Geologia, Centre d'interpretació del cap de Cavalleria, Parc Natural de s'Albufera des Grau i el Centre Artesanal de Menorca.