Educació ambiental

L'educació ambiental és un procés que inclou un esforç planificat per fer partícip la població de la importància de la seva contribució a la sostenibilitat. Mitjançant diferents activitats es vol aconseguir que la població conegui i comparteixi el valor del patrimoni natural i històric que representa l’illa i la Reserva de Biosfera, ja que la ciutadania forma part del medi i són una peça clau que contribueix a la conservació d'aquest espai.

 
 

Aquest programa del Consell Insular posa a la disposició dels centres escolars de Menorca una oferta àmplia i estructurada de tallers orientats a facilitar a nens i nenes, a la joventut i també a les seves famílies l'adquisició de coneixements, habilitats, actituds i valors necessaris per créixer i viure de forma saludable i respectant i mantenint l'entorn natural i cultural.

 
Alforí de Dalt

La finca d’Alforí de Dalt és una finca pública, presenta una extensió de 271,5 ha, situada al nord del terme municipal de Ciutadella. Els valors naturals d’aquesta zona han permès que tant la zona marina adjacent com la terrestre formin part dels espais de Xarxa Natura 2000, a part de ser designada la part terrestre com Àrea Natural d’Especial Interès i la marina com a Reserva Marina. D’igual varietat es presenten els elements etnològics que ens podem trobar a la finca, passant per les coves dels penya-segats a les coves de carboners i dels pous als tancats de bestiar.

Al 2015 es va dissenyar un programa d'educació ambiental per a la finca d’Alforí. Actualment, mitjançant la seva inclusió al Programa Salut Jove, es pretén que la finca d’Alforí serveixi de punt de partida per donar a conèixer els valors naturals de l’illa i promoure la conscienciació ambiental com un pilar fonamental dels més joves.