Aquest instrument d'ordenació territorial va ser el·laborat i aprovat el 2003, tenint com a objectiu crear un marc territorial sostenible per l'illa mitjançant les estrategies de planificació adequades.

Actualment es troba en revisió per tal de complir amb la seva funció adaptativa al context insular actual.

Un dels instruments més destacats del pla és el sistema d'indicadors de seguiment del pla que desenvolupa l'Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM). Aquest sistema té com a objetiu analitzar les tendències dels principals indicadors de caràcter territorial, econòmic i social de l'illa en el marc de la declaració de Menorca com a Reserva de Biosfera.