Aquesta principal zona humida de Menorca, situada al nord-est de l’illa, és un espai natural protegit i actualmenteés nucli de la Reserva de la Biosfera. Declarat mitjançant el Decret 50/1995, de 4 de maig. L’any 2003 s’amplien els límits del Parc fins a ocupar un total de 5.006,7 ha, tant marines com terrestres.

Aquest espai natural protegit inclou una gran diversitat d’ambients amb major o menor grau d’intervenció humana: zones humides, terrenys agrícoles i ramaders, boscos, un litoral amb penya-segats i platges, illots i zona marina