Després de l'aprovació de la Llei 13/2000, del Camí de Cavalls de Menorca, es desenvolupa el Pla especial del Camí de Cavalls, que té com a objecte determinar i consolidar les característiques físiques del camí i els seus instruments de gestió; establir els mecanismes per garantir-ne l'ús públic, l'ordenació i la regulació, i adoptar mesures per mantenir i protegir el camí. D'aquesta manera, el pla suposa un instrument legal per consolidar aquest camí històric que voreja l'illa pel perímetre de costa.