Reserves marines

A Menorca el mar també està protegit. Menorca compte amb dues reserves marines.

La Reserva Marina del Nord de Menorca comprèn més de 5.000 ha i està situada al litoral de la costa de Tramuntana de l’illa, entre la Punta des Morters, l’Illa des Porros i el Cap Gros. Va ser declarada el 1999 i es caracteritza pel seu bon estat de conservació, per la seva natura i el seu paisatge, d’un atractiu elevat. De la seva gran diversitat biològica, destaquen les extenses praderies de posidònia oceànica.

A la costa sud es troba la Reserva Marina de l'Illa de l'Aire, amb una superfície total de 719,31 hectàrees - des de la Punta des Xoriguer fins a la Punta de Rafalet, i tota l'Illa de l’Aire. Declarada l'abril de 2019, es caracteritza per la riquesa del seu fons marí i la potencialitat per acollir diverses poblacions de peixos. A més, la naturalesa calcaria de la zona també fa que s’hi trobin nombroses coves i cavitats a les roques, fet que atrau als bussejadors.

Les reserves marines són figures de protecció a fi d'incrementar la regeneració natural de la fauna i la flora marina i de conservar els ecosistemes marins amb característiques ecològiques diferenciades. El Govern Balear gestiona de la Xarxa de Reserves Marines de les Illes Balears que incorpora totes les reserves marines del litoral balear i esdevé una eina de gestió important per recuperar les poblacions de peixos i per conservar els hàbitats naturals marins.

Les mesures de gestió que ha impulsat progressivament el GOIB són la vigilància per mar i terra per controlar les activitats, la instal·lació de cartells informatius i el desenvolupament del seguiment científic i pesquer, consistent, particularment, en el seguiment de l'evolució de les poblacions i captures de peixos comercials, per verificar el desitjable "efecte reserva" que suposa l'increment del nombre d'individus i de talles. Després d'anys de funcionament de les reserves, els resultats positius són significatius.

Medi marí de Menorca