A Menorca el mar també està protegit. Existeix la Reserva Marina del Nord de Menorca, que amb els seves més de 5.000 ha, està situada al litoral de la costa de Tramuntana de l’illa. Declarada el 1999 (BOIB nº 81, de 24 de juny), es caracteritza pel seu bon estat de conservació i per la seva natura i el seu paisatge, d’un atractiu elevat. De la seva elevada diversitat biològica, destaquen les extenses prades de posidònia (Posidònia oceànica).

A causa de l'alt valor ecològic de la costa sud de l’illa, a l'actualitat s'està projectant la declaració de la Reserva Marina de l'Illa de l'Aire.