Pacte de Milà

Al gener del 2017 es va aprovar l'adhesió del Consell Insular de Menorca (CIMe) al conjunt de ciutats signatàries del pacte de Política Alimentària Urbana de Milà, més conegut com el Pacte de Milà. Aquest pacte compromet a les ciutats (unes 160 actualment) a desenvolupar sistemes alimentaris sostenibles, inclusius, resilients, segurs i diversificats, per assegurar una alimentació saludable i accessible per a tota la societat. La unió del CIMe a aquest pacte implica la voluntat d'avançar cap a una illa més sostenible, compromesa amb el seu sector primari i que treballa per diversificar els sectors econòmics, apostant de manera ferma per la gastronomia i el producte local.

 
Estratègia d'alimentació

L'objectiu és arribar a disposar d'una estratègia d'alimentació transversal i coordinada de polítiques públiques alimentàries basades en els principis del Pacte de Milà. L'Agència Menorca Reserva de Biosfera, en col·laboració amb l'ONG VSF Justícia Alimentària i la Fundació Daniel i Nina Carasso, treballen des del gener del 2017 per consolidar i desenvolupar les accions previstes a l'Estratègia alimentària de Menorca.

S'han dut a terme les següents accions: Diagnòstic de Polítiques Alimentàries Publiques, formació en criteris de contractació pública per a la compra d'aliments, tallers de participació amb els sectors de la producció i distribució, reunions diverses amb altres agents implicats al procés i Estratègia de Polítiques Alimentàries Públiques.

Objectius de l’Estratègia Alimentària de Menorca
Vídeo Estratègia Alimentària de Menorca

 
Guia de mesures per prevenir i reduir el malbaratament alimentari

El malbaratament alimentari fa referència al menjar destinat al consum humà que tiram durant tot el circuit alimentari i que s'hauria pogut prevenir o bé aprofitar perquè els aliments encara mantenien el valor nutricional.

Aquesta guia reuneix propostes per reduir el malbaratament alimentari, posant èmfasi en la seva prevenció, i no tant en el reaprofitament dels residus generats. Les mesures s'han agrupat en cinc decàlegs i diferents àmbits d'actuació: el sector primari (especialment l'agrari), la comercialització, l'hostaleria, la restauració col·lectiva i els consumidors del cicle alimentari.

L'objectiu final és el de definir un sistema alimentari responsable, independent dels costums, creences, hàbits socials i estils de vida de cada moment respecte a l'ús que fem dels aliments. Això suposa actuar en clau sostenible en l'àmbit particular i exigir el mateix a la resta d'agents del cicle alimentari.

Guia de malbaratament alimentari

 
Producte Fora de Sèrie

Amb la finalitat de seguir treballant en matèria de malbaratament alimentari, després de publicar la Guia de mesures per prevenir i reduir el malbaratament alimentari, l’Agència Menorca Reserva de Biosfera posa en marxa la campanya de sensibilització ciutadana “Producte Fora de Sèrie”.

Es tracta d’una campanya insular de sensibilització ciutadana contra el malbaratament alimentari, que persegueix l’objectiu general de sensibilitzar la població contra el malbaratament alimentari, especialment els consumidors, el sector de la producció agroalimentària i espais comercials de poble de l’Illa de Menorca, posant èmfasi en les pèrdues que es produeixen degudes a la imposició d’estàndards de qualitat de forma, mida i color sobre els productes d’horta; per instar els agents dels tres sectors a posar en pràctica mesures correctives proposades a la Guia de mesures per prevenir i reduir el malbaratament alimentari que contribueixin a millorar l’acceptabilitat dels consumidors cap el "Producte Fora de Sèrie”.

Guia de malbaratament alimentari Blog campanya Producte Fora de Sèrie Dossier de premsa

 
Estudi de Fluxos Alimentaris de Menorca

L'Estudi del Potencial de Producció i Fluxos Alimentaris a l'illa de Menorca és un estudi diagnòstic del sector alimentari a l'illa elaborat el 2018 dins les línies d'acció de l'Estratègia Alimentària. Té com a objectiu aportar les dades necessàries per a obtenir una visió unitària de l'alimentació a Menorca que permetin, tant a l'administració com al sector privat, planificar polítiques i implementar accions per seguir avançant cap a una major sobirania i sostenibilitat alimentària.

L'estudi aporta informació sobre quant, com i on es produeixen i comercialitzen els aliments a Menorca, l'abast i les implicacions de la seva importació i comercialització, i l'impacte de la producció i gestió dels productes alimentaris.

Entre els principals resultats destaca que a Menorca es produeixen 27.920 tones d'aliment cada any, un 58% del qual és consumit en la mateixa illa. Aquesta producció proporciona feina a 1100 persones, un 3,2% de la població activa, i suposa l'ocupació del 33% del territori, del qual la major part es destina a la producció de farratges i pastures, i un 5% a la producció d'horta i fruita.

Pel que fa al consum, a Menorca es consumeixen 77.000 tones d'aliment a l'any. Un 19% d'aquest consum és producte autòcton. Del total de consum a l'illa, acaben desaprofitades 11.785 tones.

Estudi completPrincipals resultats