ESTRATÈGIA MENORCA 2030. Full de ruta per descarbonitzar el sistema energèticEl canvi climàtic és un dels principals reptes al qual fan front les societats d'arreu del món. El seu avenç causat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle ha fet saltar l'alarma global i ha situat en l'agenda internacional la necessitat urgent de mitigació. Aquesta situació requereix una transformació profunda del model energètic actual per eliminar la dependència dels combustibles fòssils, i també la prevenció i adaptació als canvis climàtics.

L’Estratègia Menorca 2030 és fruit de la feina col·lectiva d’una gran quantitat d’organismes, institucions, empreses i persones, que des de diferents disciplines, van adquirir el compromís d’apostar per allò que ja era un consens social i polític: la transició energètica de Menorca.

ESTRATÈGIA MENORCA 2030_CAST
 ESTRATÈGIA MENORCA 2030_CAT

Aquest document constitueix un full de ruta per descarbonitzar el sistema energètic de Menorca des de la configuració actual cap a un model basat en renovables. Agafa com a marcs de referència el pla de descarbonització UE Roadmap 2050, la Llei de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears i els principis de la distinció de Menorca com a Reserva de Biosfera.

D’aquesta manera, defineix la transició energètica de l'illa per establir prioritats, accions a portar a terme, l'establiment de les vies de col·laboració, suport i finançament i constitueix una guia per a la presa de decisions en els sectors públic i privat.

El document pretén ser un pla integral de descarbonització que mobilitzi finançament, suport tècnic i canvis normatius, i estableix un calendari amb tres grans fites: el 2020 planeja cobrir el 18% de la demanda elèctrica amb energia procedent de renovables, el 2025 amb el 54% i per al 2030 realitzar el gran salt fins al 85% de cobertura de la demanda elèctrica procedent de renovables.

Moltes de les iniciatives descrites en aquesta estratègia ja s’estan impulsant. D’altres s’iniciaran en el futur per complir amb els ambiciosos objectius marcats.

PRECEDENTS

Aprovació Estratègia Menorca 2030
El 15 d’abril del 2019 Consell Insular de Menorca aprovava l’Estratègia, que concreta el full de ruta que la societat menorquina assumeix per impulsar la descarbonització del sistema energètic. Així Menorca es sumava als esforços que es realitzen, en l’àmbit europeu i internacional, per mitigar els efectes del canvi climàtic, i que es concreten, ateses les característiques del territori, en la iniciativa de Comissió Europea «Clean Energy for EU Islands», de la qual Menorca forma part activa des del febrer de 2019.

RESUM Estratègia Menorca 2030

Projecte Clean Energy For EU Islands
El mes de febrer del 2019 la Comissió Europea inclou a Menorca entre les 26 illes europees dins l'agenda de transició energètica a través del projecte Clean Energy for EU Islands. Un projecte que aportarà suport tècnic i econòmic per a la descarbonització de Menorca. Així Menorca es converteix en la primera illa europea que compta amb un full de ruta per assolir els objectius europeus i es situa al capdavant de la transició.

Clean Energy For Eu Islands


Directrius Estratègiques de Menorca
El 2016 es va iniciar el procés d'elaboració de les Directrius Estratègiques de Menorca (DEM), el Consell Insular de Menorca va apostar així per un canvi de model energètic. Les DEM van elaborar un diagnòstic detallat de l'actual sistema energètic que serviria de punt de partida per a l'elaboració de l'Estratègia Menorca 2030.

Directrius Estratègiques de Menorca