Estratègia Menorca 2030 – Full de ruta per descarbonitzar el sistema energètic

El canvi climàtic és un dels principals reptes als quals s'enfronten les societats d'arreu del món. El seu avenç causat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle ha fet saltar l'alarma global i ha situat en l'agenda internacional la necessitat urgent de mitigació. Aquesta situació requereix una transformació profunda del model energètic actual per eliminar la dependència dels combustibles fòssils, i també la prevenció i adaptació als canvis climàtics.

A partir d'aquesta necessitat, l'any 2016 es van elaborar les Directrius Estratègiques de Menorca (DEM), en les quals s'analitza la situació actual del sistema energètic de l'illa i s'obtén un diagnòstic de la situació per establir les línies base d'actuació a seguir.

PROJECTE CLEAN ENERGY FOR EU
El febrer del 2019 la Comissió Europea inclou a Menorca entre les 26 illes europees dins l'agenda de transició energètica a través del projecte Clean Energy for EU Islands. Un projecte que aportarà suport tècnic i econòmic per a la descarbonització de Menorca.

En aquest sentit, Menorca està al capdavant de la transició, ja que, és la primera illa europea que compta amb un full de ruta per assolir els objectius europeus.

El mes de d'abril de 2019 el Consell Insular de Menorca aprova el document de full de ruta per descarbonitzar el sistema energètic de l'illa. La seva elaboració es basa en una visió integral de les diferents fonts, infraestructures i usos de l'energia, amb l'objectiu de reduir dràsticament les emissions de gasos d'efecte hivernacle. La proposta descriu el camí a seguir per reconduir el sistema energètic cap a un model basat en renovables, plenament compatible amb els compromisos assumits pels països de la Unió Europea el 2030 i, fonamentalment, amb els principis d'una Reserva de Biosfera.

L'Estratègia Menorca 2030 té com a objectiu últim situar a Menorca en l'avantguarda de l'ús d'energies netes, i servir com a referent per altres zones de la UE. Aquest full de ruta defineix la transició energètica de l'illa per establir les prioritats de la política energètica les accions a portar a terme, l'establiment de les vies de col•laboració, suport i finançament, a més de construir una guia per a la pressa de decisions en els sectors públic i privat.

El document pretén ser un pla integral de descarbonització que mobilitzi finançament, suport tècnic i canvis normatius, i estableix un calendari amb tres grans fites: el 2020 planeja que l'illa compti amb un 20% d'energia procedent de renovables, el 2025 amb un 35% i per al 2030 realitzi el gran salt fins al 85% de cobertura energètica procedent de renovables.

Estratègia Menorca 2030 Diagnosi del sistema energètic de Menorca


ACCIONS EN DESENVOLUPAMENT:
L'Agència Menorca Reserva de Biosfera treballa per aconseguir que la transició energètica es porti a terme, mitjançant la implantació de les energies renovables, augmentant l'eficiència energètica de les instal•lacions públiques i amb la promoció de la mobilitat sostenible.