Un model més sostenible

El canvi climàtic és un dels principals reptes als quals s’enfronten les societats d’arreu del món. Per un costat requereix d’una transformació profunda del model energètic actual per eliminar la dependència dels combustibles fòssils, i per altra banda la prevenció i adaptació als canvis climàtics.

De la necessitat d’impulsar la transformació del model energètic sorgeixen les Directrius Estratègiques de Menorca (DEM), en les quals s’analitza la situació actual del sistema energètic de Menorca i s’estableixen les línies base d’actuació a seguir.

L’Agència Menorca Reserva de Biosfera treballa per aconseguir que la transició energètica es porti a terme, mitjançant la implantació de les energies renovables, augmentant l’eficiència energètica de les instal·lacions públiques i amb la promoció de la mobilitat sostenible.