XX Simposi sobre Ensenyança de la Geologia

XX Simposi sobre Ensenyança de la Geologia

Algendar
Els Simposis d'Ensenyament de la Geologia han estat sempre un espai i un temps de trobada obert a totes aquelles persones que comparteixen interessos i inquietuds al voltant de l'ensenyament i divulgació de la Geologia i de les Ciències de la Terra. Per això, com en edicions anteriors, es pretén promoure la participació al XX Simposi sobre Ensenyament de la Geologia a través de conferències de personatges rellevants sobre temes d'interès científic i didàctic relacionats amb la geologia, la presentació de comunicacions que suposin avenços en el coneixement, tallers formatius, debats, sortides de camp i activitats culturals i lúdiques.