Iniciada la redacció del Pla d'Acció RB Menorca

Reserva

Iniciada la redacció del Pla d’Acció de la Reserva de la Biosfera de Menorca

Es tracta d’un document programàtic que estableix les línies d’acció i projectes per avançar cap a la sostenibilitat

1/01/1900

La Xarxa mundial de Reserves de la Biosfera neix de la concreció territorial del Programa sobre l’Home i la Biosfera de la UNESCO (MAB). Amb la Xarxa mundial de Reserves de la Biosfera es pretén exercir un paper actiu on diferents llocs experimentin sobre el desenvolupament sostenible.

L’Estratègia del MAB per a 2015-2025 plantegen la necessitat de disposar d’un pla d’acció per a cada Reserva, en línia amb el Pla d’Acció de Lima (PAL 2016-2025). Per a la xarxa espanyola de reserves aquests plans es concreten en el Pla d’acció de Ordesa-Viñamala 2017-2025, de recent aprovació.

Per aquest motiu l’Agència de la Reserva de la Biosfera ha engegat la redacció del Pla d’acció de la Reserva de la Biosfera de Menorca fins al 2025, que pretén aconseguir activar Menorca com un laboratori de sostenibilitat des de les tres funcions de conservació, desenvolupament econòmic i el suport logístic.

Es tracta d’un document programàtic que estableix les línies d’acció i projectes per a què, des de la seva aprovació fins al 2025, Menorca avanci cap a la sostenibilitat a través de la coordinació de tots els projectes i iniciatives existents i la proposta de nous projectes innovadors, atrevits i emblemàtics.

Així doncs, la redacció del Pla d’acció de la Reserva de Biosfera de Menorca pretén reforçar i impulsar el compromís de Menorca amb el desenvolupament sostenible.


Pla d’Acció de la RB de Menorca (pendent d'aprovació) Document de Síntesi Pla d’Acció de la RB de Menorca