Enllumentat i transició energètica

Energia

El Consell inicia l'adequació de l'enllumenat públic de Menorca per complir amb el reglament de protecció de cel nocturn seguint la fita de la transició energètica

Es tracta d’un dels projectes propis presentats el mes d’agost pel Consell Insular amb càrrec del Pla d’Impuls del Turisme Sostenible 2018

27/08/2018

Es tracta d’un dels projectes propis presentats el mes d’agost pel Consell Insular amb càrrec del Pla d’Impuls del Turisme Sostenible 2018

L’objecte d’aquest projecte és disposar d’unes infraestructures més eficients i sostenibles a les urbanitzacions turístiques de Menorca. El projecte s’implementa en dues fases. La primera part compren l’adequació de l’enllumenat per tal de seguir els criteris d’eficiència energètica i complir amb el reglament de protecció del cel nocturn. Aquesta  fase contempla un pressupost d’un milió d’euros dels quals, 800.000€ són sol·licitats amb fons del Pla d’Impuls del Turisme Sostenible 2018 i els 200.000€ restants són d’aportació pròpia del Consell Insular de Menorca.

La segona fase pretén implementar els sistemes de generació d’energies renovables i la millora de la xarxa de recàrrega del vehicle elèctric, amb un pressupost de 730.000€.


L’enllumenat i el cel nocturn
L’adequació de l’enllumenat permetria millorar la qualitat del cel nocturn de Menorca complint un altre objectiu del projecte; la diversificació del turisme. L’observació del cel nocturn i el firmament atrau un tipus de turisme especialitzat amb més poder adquisitiu que viatja fora de temporada alta.

Les urbanitzacions on està previst actuar són aquelles que tenen una contaminació lumínica més elevada segons l’estudi realitzat pel Consell Insular l'any 2017.A més el Consell Insular, amb col·laboració amb l’associació Astromenorca ja té tres zones com a proposta per instal·lar observatoris astronòmics.

Pèrgoles fotovoltaiques i aerogeneradors
Seguint amb el canvi de model energètic; fomentant les energies renovables i l’autoconsum energètic, el projecte també pretén instal·lar pèrgoles solars fotovoltaiques amb punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en diverses urbanitzacions de Menorca. A més d’aerogeneradors ubicats en zones estratègiques per tal de maximitzar la producció d’energia elèctrica, que posteriorment s’utilitzaria per cobrir part de la demanda de les instal·lacions públiques.

A banda dels projectes presentats pel Consell Insular, aquest també assumeix les propostes presentades pels ajuntaments de cada municipi com a administració tramitadora. Ara, la Comissió d’Impuls del Turisme sostenible ha d’avaluar tots aquests projectes i redactar una proposta d’adjudicació que haurà de ser aprovada definitivament pel Consell de Govern.