XVI Congrés Internacional sobre la pedra en sec

XVI Congrés Internacional sobre la pedra en sec

Recepció oficial dels participants al congrés internacional que es celebra a Ciutadella del 22 al 28 d’octubre, dedicat a la difusió de coneixements i l’intercanvi d’experiències sobre una tècnica constructiva present a àmplies zones del planera que, en el cas de Menorca, ens condueix a les construccions talaiòtiques.

Dijous, 25 d’octubre de 2018 a les 20.00 h

Ajuntament de Ciutadella

La inauguració del bloc acadèmic del congrés tindrà lloc el divendres, dia, 26 d'octubre a les 10.00h, al saló d’actes del Cercle Artístic de Ciutadella amb una conferència a càrrec de l’antropòleg Jaume Mascaró.

Organitzen: Societat Històric Arqueològica Martí i Bella (SHAMB) i la Societat Científica Internacional per a l’Estudi pluridisciplinar de la Pedra en Sec (SPS)