Visita de gerents i tècnics dels grups Leader

Visita de gerents i tècnics dels grups Leader

Visita de gerents i tècnics dels grups Leader cooperants amb el projecte ENFOCC, energia forestal i canvi climatic

Visites al parc eòlic de Milà I al Parc Natural de s’Albufera des Grau

Dijous, 25 d'octubre de 2018

Maó

Organitza: Associació Leader Menorca