Objectius de l'Estratègia Alimentària de Menorca

 

Objectius de l'Estratègia Alimentària de Menorca

 • Fomentar la col·laboració entre les diferents administracions implicades en la política alimentària.
 • Promoure una alimentació saludable accessible a tota la societat.
 • Contribuir en la producció d’aliments responsable.
 • Conservar els valors naturals, culturals i gastronòmics lligats a l’activitat primària.
 • Fomentar els circuits curts de comercialització.
 • Reduir el malbaratament alimentari.


 • Línies estratègiques
  Amb l’objectiu que l’Estratègia Alimentària no es quedi en un document puntual, sinó que realment es puguin transversalitzar les accions als diferents departaments del Consell Insular i també als ajuntaments, es va proposar un espai estable de participació i implicació dels agents de la cadena alimentària, per a facilitar la interlocució entre ells i que, a la vegada, pugui fer el seguiment de les accions establertes a l’estratègia. En aquest sentit, el Consell Social de la Reserva de Biosfera, òrgan ja en funcionament, va aprovà ser el vetllador de l’Estratègia Alimentària i, al manco, una vegada a l’any, es revisaran les accions desenvolupades.

   
   
  Preparar un context favorable per a una acció eficient

 • Establir espais de coordinació entre administracions.
 • Capacitar el personal tècnic.
 •  
  Promoure dietes sostenibles i nutrició

 • Promocionar una alimentació saludable i sostenible als centres educatius.
 • Promocionar els productes de temporada.
 • Sensibilitzar la població en general.
 • Consolidar el projecte Agroxerxa.
 • Limitar patrocinis de marques/aliments ultraprocessats d’esdeveniments públics.
 •  
  Assegurar l’equitat social i econòmica

 • Debatre i millorar la gestió del Banc d’aliments.
 • Consolidar la iniciativa dels menjadors escolars d’estiu.
 • Promoure l’Economia Social i Solidària en el camp de l’alimentació.
 • Realitzar Guia alimentària per a les famílies.
 •  
  Promoure la producció alimentària

 • Recuperar l’extensió agrària i pesquera.
 • Estudi sobre el potencial de producció i fluxos alimentaris de l’illa.
 • Crear la formació reglada d’agroecologia.
 • Potenciar cursos específics dirigits al sector primari i coordinar la seva difusió.
 • Assessorar en la renovació online per a permisos i autoritzacions del sector pesquer.
 • Realitzar programa de formació per al sector pesquer.
 • Permetre la formació homologada realitzada per les confraries.
 • Potenciar la recuperació de varietats locals.
 • Millorar els ajuts a la gestió agrària per a reconèixer serveis a la societat.
 • Estalonar centres de transformació de matèria prima integrals .
 • Fomentar projectes de transformació amb valor afegit.
 • Afavorir compres o instal·lacions conjuntes.
 •  
  Millorar l’abastiment i la distribució alimentària

 • Formació per a l’enfortiment dels diferents agents.
 • Diàlegs entre diferents agents per a fomentar la seva interrelació.
 • Afavorir iniciatives de centrals de compres.
 • Dotar la marca Reserva de Biosfera.
 • Promocionar els establiments amb productes de la marca Reserva de Biosfera.
 •  
  Limitar els residus alimentaris

 • Realitzar guies amb propostes per a reduir l’excedent alimentari.
 • Quantificar els excedents alimentaris aprofitables.
 • Aprofitament de restes orgàniques per a compost.
 •  
  Compra pública d’aliments responsable

 • Realitzar estudi sobre la demanda de compra pública d’aliments.
 • Avançar en criteris i clàusules en les contractacions públiques d’aliments.
 • Informar als distribuïdors de les contractacions públiques.
 • Treure ajuts per a l’adaptació de cuines públiques per a fer el canvi de productes.