Oferta de contracte del Consorci de Residus i Energia

Energia

El Consorci de Residus i Energia de Menorca publica una oferta per a la redacció del projecte executiu de la planta fotovoltaica de Trepuconet

22/11/2018

El Consorci de residus i Energia de Menorca publica avui una petició d'oferta per al contracte menor de redacció d’un projecte executiu i estudi de seguretat i salut d'una instal·lació de generació elèctrica amb tecnologia fotovoltaica i de les seves infraestructures d'accés a la xarxa de distribució de 15 Kv (obres, instal·lacions i activitats) i la tramitació administrativa de totes les llicències i autoritzacions sectorials corresponents.

La parcel·la en què s'ha previst la implantació d'una instal·lació de generació d'energia elèctrica amb tecnologia fotovoltaica, té una superfície total aproximada de 21.346 m2, dels quals 3.000 m2 es reserven en previsió de la futura ampliació de les instal·lacions de l'ETAP del Servei Municipal d'Aigües des Castell. Està situada en sòl rústic comú, sent la seva referència cadastral 07064A00100128, amb accés des del Camí de Trepuconet (Polígon 1, Parcel·la 128) del Terme Municipal Es Castell.

La parcel·la es considera adequada per albergar una planta de generació fotovoltaica, d'una potència aproximada de 1,73 Mwp.

La documentació requerida per presentar la candidatura pot descarregar-se en la pàgina del Consorci de Residus i Energia de Menorca


BASES DE CONTRACTACIÓ PÀGINA WEB