Menorca zona pilot en Energia Renovable

Menorca zona pilot en Energia Renovable

LA UNIÓ EUROPEA CONVERTIRÀ MENORCA EN TERRITORI PILOT PER A LA IMPLANTACIÓ DE RENOVABLES

El compromís d'Europa amb Menorca fixa l'objectiu que l'illa compti per 2030 amb el 85% de consum energètic provinent de fonts renovables.

Menorca farà un salt de gegant cap a la implantació de renovables en rebre avui el vistiplau de la Comissió Europea per convertir-se en territori pilot en matèria de transició energètica. Així ho ha confirmat el director general d'Energia de la Comissió Europea, Dominique Ristori, al conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, i a la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora. Tots dos valoraven molt positivament el suport rebut destacant que Menorca es convertiria en punta de llança en matèria energètica. El compromís d'Europa amb Menorca fixa l'objectiu que l'illa compti amb el 85% de consum energètic provinent de fonts renovables per 2030.

El projecte, que ha implicat el treball conjunt del Consell Insular, els 8 ajuntaments de l'illa i Govern Balear, i que comptava amb el suport del Govern d'Espanya, rep el suport final de la Comunitat Europea per començar el pla de transició energètica, en el qual treballaran tots els actors presents fins ara. Aquest pla de treball conjunt començarà el 15 de gener amb una reunió bilateral entre Consell i Govern per elaborar un paquet de projectes que faci possible aconseguir l'objectiu de descarbonitzar l'illa i que la major part de l'energia que es produeixi i consumeixi provingui d'energies renovables. Després d'això, el dia 30 de gener, alts funcionaris i tècnics de la Direcció general d'Energia de la Comissió Europea es desplaçaran a Menorca per fixar, juntament amb les altres administracions, quins han de ser aquests projectes i qui assumirà la responsabilitat de la seva execució i del seu cost econòmic.

Des de la Comissió Europea s'ha assegurat als representants institucionals de les Illes que hi haurà implicació econòmica per fer realitat el canvi energètic a Menorca.Cosa que també ha assegurat el Govern d'Espanya a través de la seva representació permanent a Brussel·les, implicant-se en el pla d'acció que es desenvoluparà i concretarà el mes de gener. Menorca podrà rebre així fons estructurals europeus, inversions estratègiques en energia o accedir al programa Horizon 2020, el més important dedicat a recerca i desenvolupament dins de la UE.

Tant el conseller com la presidenta han destacat que les característiques territorials i ambientals de Menorca i el consens social cap a la necessitat d'impulsar el canvi energètic a l'illa han estat claus en l'aposta de la Comissió Europea d'implicar-se en el pla que farà de Menorca illa pionera en la transició energètica. En aquest sentit, han indicat que en la reunió del pròxim 30 de gener es convocarà també a representants de totes les institucions de l'illa de Menorca i dels sectors socials i econòmics.