Nova marca de la Reserva de Biosfera

Marca MRB

El Consell Insular obre l'ús de la marca a entitats i empreses que treballen per la sostenibilitat

S'obre ara un període de 30 dies per a la presentació d'al·legacions al reglament que podrà fer-se de forma telemàtica a través de la Carpeta Ciutadana del Consell insular.

10/12/2018

El Consell Insular de Menorca segueix avançant en la tramitació de la nova marca "Menorca Reserva de Biosfera", la marca creada des de la institució per distingir i promocionar projectes, béns i serveis que contribueixen a la conservació del patrimoni cultural i natural de Menorca, així com al desenvolupament sostenible a l'illa.

Després d'un procés de participació amb els agents econòmics, el Ple del Consell Insular ha aprovat inicialment el reglament que regularà la concessió, manteniment i extinció de la llicència d'ús de la marca. La publicació del reglament al BOIB el passat dissabte 8 de desembre obre ara un període d’exposició pública de 30 dies hàbils des de la seva publicació durant el qual totes les persones interessades poden presentar al·legacions tant al reglament com a les fitxes que es desprenen d'ell, i que estableixen els requisits per accedir a l'ús de la marca per a cada família de productes o serveis establerts

Les al·legacions serviran per fer reclamacions i objeccions en els documents així com sol·licitar la inclusió de nous productes o serveis com a potencials usuaris de la marca. El tràmit administratiu podrà fer-se de forma telemàtica a través del web del Consell Insular accedint a "tràmits en línia" de la Carpeta Ciutadana. Un cop dins d'aquest apartat els interessats hauran de fer una sol·licitud genèrica especificant que realitzarà al·legacions al reglament o a les fitxes de productes de la marca Menorca Reserva de Biosfera. Tant el reglament com l'accès a les al·legacions es troben també disponibles en aquesta mateixa notícia. Complert el període d'al·legacions obert fins al 23 de gener de 2019, es procedirà a la contestació de les al·legacions i a l'aprovació definitiva del reglament.

La finalització del procés permetrà obrir les portes a l'ús de la marca "Menorca Reserva de la Biosfera" perquè pugui ser utilitzada per persones, empreses i entitats del tercer sector que desenvolupen la seva activitat a Menorca i comparteixen els valors i objectius de desenvolupament sostenible marcats des de la constitució de Menorca com a Reserva de Biosfera per la UNESCO.

La Marca

A finals de 2016 es va crear la nova imatge de la marca Menorca Reserva de Biosfera amb l'objectiu d'impulsar la promoció del concepte de Reserva de Biosfera. Es buscava donar a conèixer què és i què significava pertànyer a les Reserves de la Biosfera de la UNESCO, els objectius marcats després de rebre el distintiu, així com les raons per les quals s'atorgava.

Després d'aquests dos anys de treball s'ha aconseguit un notable augment en el grau de coneixement sobre la Reserva de Biosfera i el treball entorn d'ella de tant la població i les empreses a Menorca com dels visitants que acudeixen cada any a l'illa. És per això que des del Consell Insular es busca ara que tota la societat menorquina que ha fet possible que la Reserva de la Biosfera sigui una realitat pugui estar també representada per la marca.

De forma inicial, aquest distintiu podrà ser usat principalment en productes naturals del sector agroalimentari, productes d'artesania, activitats econòmiques tradicionals o serveis turístics i de restauració que compleixin amb les normes i requisits obligatoris marcats pel reglament de la marca.

Els beneficis d'una marca comuna

La marca Menorca Reserva de Biosfera va més enllà d'un segell de qualitat, una denominació d'origen o un certificat ecològic. Busca compatibilitzar tot l'anterior dins d'un marc de sostenibilitat territorial. A més de la funció promocional i diferenciadora que exerceixi aquest distintiu per als béns i serveis representats per ella, permetrà unificar esforços en una mateixa direcció. També reconeixerà les bones pràctiques ja existents al nostre territori en conservació i desenvolupament sostenible i servirà d'exemple per a millorar a totes les iniciatives que busquin sumar-se a aquest objectiu comú. Finalment, facilitarà reconèixer aquells productes que es produeixen de manera responsable amb l'illa.

La iniciativa permetrà a més activar sinergies entre tots els actors presents sota la marca i consolidarà un front comú compost per administració, societat i empreses que aconsegueixi internacionalitzar un model de gestió integrat, participatiu i sostenible dels recursos de l'illa. A més, les millores en la gestió i producció més sostenible que promoguin la marca reduiran l'impacte ambiental sobre l'illa i atrauran visitants i empreses que comparteixin els valors i objectius marcats.

El reglament

El reglament recull les normes i requisits per sol·licitar autorització sobre l'ús de la marca, i es va crear per garantir la proporcionalitat, la igualtat de criteris i la seguretat jurídica en l'aplicació. Aquest document servirà de guia a empreses i entitats a acostar-se als objectius de sostenibilitat fixats.

En aquest primer moment, s'han establert 15 categories diferents segons la tipologia del bé o servei aspirant a usar la marca, que es podran ampliar a noves categories segons les necessitats que es vagin detectant. Cada categoria s'integra en dues grans famílies, productes i serveis turístics:

  • Productes: artesania alimentària, artesania no alimentària, carn, formatge, fruita, horta, mel, oli, ous i vins.
  • Serveis turístics: allotjament turístic, restauració, activitats turístiques, tendes especialitzades i visites a indústries agroalimentàries.

Com funcionarà el procés d'obtenció de llicència per a l'ús de la marca RB?

Un cop es completi el procés de creació, estimat per al mes de febrer, les persones físiques o jurídiques interessades podran sol·licitar la llicència d'ús de la marca Menorca Reserva de la Biosfera tramitant les sol·licituds de forma telemàtica a través de la pàgina web de Menorca Reserva de la Biosfera.

L'Agència Menorca Reserva de Biosfera serà l'òrgan responsable de realitzar la comprovació del compliment dels requisits resolent la sol·licitud en un termini màxim de 6 mesos des de la seva presentació. La resolució favorable de la sol·licitud atorga l'autorització d'ús per un període de 3 anys prorrogables per altres 3 anys sempre que se segueixin complint els requisits establerts.

Recordem que les Reserves de Biosfera es basen en el fet que constitueixen un model de gestió integrada, participativa i sostenible del patrimoni i dels recursos naturals. El seu objectiu bàsic és conjugar la preservació de la biodiversitat biològica i els ecosistemes amb un desenvolupament ambientalment sostenible que produeixi la millora del benestar de la població, potenciant la participació pública, la recerca, l'educació en la integració entre desenvolupament i medi ambient, i la formació en noves formes de millorar aquesta integració.

Dates límit per a la presentació d'al·legacions:
  • Al·legacions al reglament: 23 de gener de 2019
  • Al·legacions a les fitxes de requisits: 30 de gener de 2019

REGLAMENT MARCA RESERVA DE BIOSFERA

FITXES DE REQUISITS DE PRODUCTES I SERVEIS