Ajuts a renovables per a Balears

Energia

Govern i IDAE donen a conèixer els ajuts a renovables per a Balears

Les diferents convocatòries d'ajuts busquen implantar l'energia fotovoltaica, la minieòlica i la mobilitat elèctrica a empreses, particulars i administracions.

Aram Ortega, Susana Mora i Marc Pons al Consell Insular

24/01/2019

Després de la presentació de l'Estratègia de Descarbonització de Menorca proposat a Europa per a la transició energètica de l'illa, dimarts passat també tenia lloc al Consell Insular una sessió informativa per donar a conèixer les línies d'ajuts que des de l'administració s'obren per fomentar l'autoconsum energètic i la instauració de renovables a les Illes Balears.

La sessió informativa, presidida per la presidenta del Consell Insular, Susana Mora, el conseller balear de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons i el conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Aram Ortega, va ser realitzada per representants i tècnics de la Direcció General d'Energia del Govern de les Illes Balears, representants de l'IDAE i del Consell Insular de Menorca, i va ser seguida per un públic multitudinari entre personal de l'administració, de l'empresa privada i particulars interessats.

El paquet d'ajuts, que prové tant del Govern balear com del Govern de l'Estat a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), consisteix en diverses línies de finançament per a la instal·lació d'energia fotovoltaica, minieòlica i punts de càrrega de vehicle elèctric. Es divideixen en diferents lots i podran ser sol·licitats per particulars, empreses, associacions i administracions locals al llarg del 2019 en les seves diferents convocatòries.

Subvencions del Govern de les Illes Balears:

  • Convocatòria de subvencions per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a l'autoconsum, instal·lació de microeòlica per autoconsum i instal·lació de bateries d'acumulació d'electricitat. Quantia total: 1,8 milions d'euros. Beneficiaris: PIMES, entitats sense ànim de lucre, associacions empresarials, particulars i comunitats de propietaris.

  • Subvencions per a la instal·lació de punts de càrrega de vehicle elèctric dividit per tipologies de càrrega i en lots diferenciats. Aquestes ajudes, que subvencionen entre un 40- 50% de la inversió, persegueix consolidar una xarxa vertebrada de punts de càrrega en balears que facilitin la implantació de les renovables en la mobilitat. El pla preveu situar a les Balears al nivell de països capdavanters en mobilitat elèctrica pel que fa a infraestructura de càrrega. Els ajuts per a punts de càrrega es divideixen en tres projectes:
       
          - Convocatòria de subvencions per a establir una xarxa de punts de càrrega ràpida. Total: 6 milions d'euros.
          - Convocatòria de subvencions per a la instal·lació de punts individuals de càrrega ràpida i semirràpida. Total: 4 milions d'euros.
          - Subvencions per a establir nous punts de càrrega semirràpida de vehicle elèctric destinades a l'administració. Total: 2,1 milions d'euros.
          - Subvencions per a la instal·lació de punts de càrrega privats d'accés públic.

Subvencions de l'IDAE:

  • Una subhasta específica de renovables per a les Illes Balears de 40 milions per a la instal·lació de parcs fotovoltaics.

  • Una subhasta específica d'energia renovable de 4 milions per a Menorca per a la instal·lació de parcs fotovoltaics de menys de 4 MW.

L'impuls que des de l'administració es busca donar a la implantació de renovables en territori balear respon al context favorable que sorgeix arran dels últims canvis legislatius realitzats en matèria d'energia en l'àmbit estatal com la derogació de l'anomenat "impost al Sol", que obre el concepte d'autoconsum a comunitats de veïns, la simplificació dels tràmits administratius per a instal·lacions de renovables o la prohibició d'establir peatges a l'energia que hagi de ser autoconsumida. Tots ells canvis que des de Menorca, davant la unitat expressada entre administracions, sector empresarial i ciutadania per treballar de forma conjunta amb Europa per convertir l'illa en territori pilot de la transició energètica, suposen l'obertura d'un horitzó positiu per a la descarbonització de l'illa.

Més informació i sol·licitud d'ajuts