Aprovat el Pla d'Acció de la RB fins a 2025

Reserva

El Consell Insular aprova el Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera fins a 2025

El document ha estat aprovat aquest dilluns dia 18 al ple ordinari del consell després d’haver estat un mes a exposició pública

Objectius de Desenvolupament Sostenible de la UNESCO

19/02/2019

El Pla es desenvolupa sobre el marc conceptual dels 17 Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de la UNESCO. L’Agència Menorca Reserva de Biosfera, va encarregar la redacció d’aquest pla al juny del 2017 i va ser presentat públicament el passat 1 d’octubre.

Es tracta d’un document programàtic que estelaiex les línies d’acció i projectes perquè, des de d’ara fins al 2025, Menorca avanci cap a la sostenibilitat a través de la coordinació de tots les iniciatives ja existents i la proposta de nous projectes.

És un pla d’acció pioner en la Reserva de Biosfera de Menorca i a més, necessari per complir amb les directrius del Programa Mab de l’UNESCO. Així, agafant com a punt de partida sis objectius principals, suposa una oportunitat per seguir emprenent accions cap un desenvolupament humà diferenciat d’altres indrets, més sostenible i més compatible amb la conservació del patrimoni natural i cultural de Menorca.

ELS 6 OBJECTIUS PRINCIPALS
1. Aconseguir la conservació dels valors naturals i culturals i intrínsecs de la Reserva de biosfera de Menorca promovent la sostenibilitat en el seu ús de forma compatible amb la seva conservació.

2. Treballar per una societat i economia eficient i l’autoabastiment des del punt de vista dels recursos i l’energia, amb una alta resiliència i amb una menor petjada ambiental.

3. Aconseguir un desenvolupament econòmic i social sostenible, afavorint l’economia circular, verda, blava i social.

4. Convertir-se en un lloc d’aprenentatge, innovació i experimentació de referència en l’àmbit de la sostenibilitat i el desenvolupament sostenible amb la participació i implicació de tota la comunitat.

5. Desenvolupar i implementar eines per controlar els impactes del desenvolupament econòmic i no superar la capacitat de càrrega ambiental i social de l’illa tenint en compte la gestió adaptativa.

6. Assolir la coordinació i cooperació dels agents socials, econòmics, públics i privats per avançar conjuntament cap al desenvolupament sostenible de la RBM cercant el treball en xarxa a nivell local i internacional.

MÉS DE 80 ACCIONS PER AVANÇAR CAP A LA SOSTENIBILITAT
Sota aquests objectius es desenvolupen diverses accions per aconseguir una sèrie de fites per al 2025. Aquestes accions s’agrupen en cinc programes espefícis: programa de conservació i ús sostenible del patrimoni natural, la biodiversitat i el paissatge; programa d’ús eficient dels recursos, programa d’impuls de l’economia sostenible; programa de coneixement i educació per al desenvolupament sostenible i programa de control del límit acceptable per al seguiment de la capacitat de càrrega de l’illa.

D’aquesta manera, s’establirà un programa de seguiment que permeti fer una avaluació global periòdica del grau d'execució d’aquest Pla d’Acció, avaluant els efectes generats per l’aplicació de les accions que s’hi estableixen sobre el compliment dels objectius i l’assoliment de les fites i així determinar la necessitat de revisar el Pla.

PROCÈS PARTICIPATIU
Des del Consell Insular de Menorca s'ha posat en valor, també, el procés participatiu seguit al llarg de tota l’elaboració del pla, tant en la primera fase de diagnosi, com en la fase de concreció d'objectius i accions. Per una banda, s'han celebrat diverses taules sectorials, i per l'altra, s'ha tractat el pla en 3 sessions del Consell Científic i tres sessions més del Consell Social de la Reserva de Biosfera.Pla d’Acció de la RB de Menorca Document de Síntesi Pla d’Acció de la RB de Menorca