Flora invasora als nuclis urbans de l'illa

Flora

L'Agència Menorca Reserva de Biosfera cartografia zones verdes dels nuclis urbans de l'illa per detectar la presència de flora invasora

Un informe elaborat amb la col·laboració de les estudiants universitàries en pràctiques de l'Agència permetrà identificar les espècies invasores presents als jardins públics per a la seva erradicació. L'equip porta a terme també captures de fauna invasora a torrents de l'illa.

1/01/1900

Si parlem de biodiversitat, les illes poden considerar-se el seu gran laboratori. La seva condició d'aïllament i la selecció natural al llarg de milers d'anys ha suposat que en aquests territoris habitin espècies úniques al món, moltes d'elles adaptades a més a unes condicions del medi molt específiques. Aquest fet fa que els hàbitats insulars, a més de contribuir a la biodiversitat mundial, siguin especialment sensibles a la presència d'espècies invasores, que poden trencar el fràgil equilibri d'ecosistemes singulars, petits i per aquest motiu amb més dificultats per a recobrar-se. Per això, les espècies invasores són considerades l'amenaça més important per a la biodiversitat en territoris insulars, fet que fa necessari portar un control exhaustiu sobre la seva presència.

L'Agència Menorca Reserva de Biosfera, a través de l'Estratègia de Conservació de la Biodiversitat de la Reserva, realitza cada any diverses actuacions per pal·liar els efectes negatius de la presència d'espècies invasores a l'illa, ja sigui a nivell terrestre com marí. Emmarcat en aquest programa, aquest estiu l'agència combina gestió i formació per abordar aquesta problemàtica. Gràcies als convenis de col·laboració signats amb diferents universitats, tres estudiants en pràctiques de l'àmbit de les ciències naturals realitzen al llarg de l'estiu diverses actuacions per al control i extracció de flora i fauna invasora a l'illa. Les tasques de control, a banda d'aportar informació al programa de conservació que permetin continuar amb la identificació i erradicació d'invasores a l'illa, permetrà que les estudiants adquireixin experiència professional en la gestió directa d'espais naturals. D'una banda, s'està duent a terme un control i catalogació d'espècies de flora invasora presents en nuclis urbans de Menorca. D'altra, l'equip d'estudiants fa tasques d'extracció de fauna invasora com la tortuga de florida o el cranc blau.

Flora invasora en nuclis urbans i urbanitzacions

Una de les novetats dins el programa de control de flora invasora de Menorca és haver considerat també les zones urbanitzades de l'illa. La detecció d'espècies al·lòctones de flora invasora als jardins de municipis i urbanitzacions, introduïdes bé com a elements decoratius o arribades de forma natural, ha motivat que des de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera s'efectuï un primer diagnòstic sobre l'abast de la seva presència en aquestes zones.

Aquest diagnòstic, dut a terme per les estudiants en pràctiques a l'Agència, s'està efectuant mitjançant el cartografiat de les zones enjardinades públiques dels nuclis urbans de l'illa. Seguint els criteris del Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores, que inclou a totes aquelles espècies i subespècies que constitueixen una amenaça per a espècies autòctones, hàbitats o ecosistemes d'un territori, s'identifica i localitza els espècimens de flora que compleixen amb els criteris del catàleg. Després de l'anàlisi d'aquestes zones i la catalogació de les espècies presents, s'elaborarà un informe en el qual constarà informació sobre les problemàtiques que generen, així com la proposta d'alternatives a elles. El document servirà perquè els ajuntaments de l'illa puguin prendre mesures correctores i substituir per altres les invasores detectades.

Entre les plantes invasores identificades es troben espècies com la Cabellera de la reina (Disphyma crassifolium), el Pitospor japonès (Pittosporum tobira) o l'anomenada Patata fregida (Carpobrotus edulis).

Els problemes associats a les espècies invasores són múltiples. No només constitueixen una amenaça per a les espècies natives d'un territori, sinó que també poden suposar un problema socioeconòmic important. Les espècies invasores poden depredar altres espècies, competeixen per l'espai i recursos d'aquelles que són autòctones, poden transmetre malalties o alterar relacions ecològiques com la pol·linització i la dispersió de llavors. Però a més, poden generar greus pèrdues en collites, generar plagues forestals o transformar paisatges de tal manera que puguin afectar el turisme d'un territori.

Fauna invasora en masses d'aigua a Menorca: la tortuga de florida


La tortuga de Florida (Trachemys scripta) és una espècie de tortuga d'aigua dolça invasora procedent de l'est dels Estats Units, que ha estat distribuïda per tot el món com a mascota. És considerada una de les 20 espècies invasores més perilloses a Espanya, i es va registrar a les Balears per primera vegada l'any 1993. Actualment es troba present en un gran nombre de masses d'aigua dolça de tot l'arxipèlag. L'actuació que les tres biòlogues estan duent a terme al llarg de l'estiu per al control d'aquesta espècie, que té un impacte directe sobre la supervivència de la tortuga d'estany, és la captura d'exemplars mitjançant la instal·lació de nanses amb esquer en els trams finals de diversos torrents de l'illa, principalment a les zones de Tirant i la Vall. El nombre de tortugues de florida capturades fins ara és de 52, de manera que es preveu superar al final del programa la xifra de captures del 2017, que es va xifrar en 72. Després de la seva captura, les tortugues de florida trobades són portades al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca, centre autoritzat pel govern Balear per a acollir espècies de fauna invasora.