WINWIND- LEARNING LAB

WinWind - LEARNING LAB

Per un desenvolupament de l'energia eòlica socialment inclusiu

4 d'octubre de 2019

Ca n'Oliver
C/ de la Infanta, 11. Maó

En el projecte europeu WINWIND (Winning Social Acceptance for Wind Energy in Wind Energy Scarce Regions), finançat pel programa Horizon 2020, les Illes Balears són “regions objectiu" per a l'anàlisi de l'acceptabilitat social de l'energia eòlica.

Els “Learning Labs” o tallers d'aprenentatge tenen com a objectiu transferir les Bones Pràctiques (BP) seleccionades a nivell europeu per construir escenaris estratègics i idees per a la seva implementació als territoris Balears.

La Bona Pràctica (BP) que hem identificat per a Balears està representada pel projecte de Re-powering dels parcs eòlics de la regió d'Abruzzo (Itàlia).

El propòsit general del taller de transferència és proporcionar aprenentatge sobre les mesures i mètodes per a la participació de la comunitat i la participació de les parts interessades de Balears (Menorca, en concret) i validar l'adopció i l'ús futur de les bones pràctiques seleccionades.

La metodologia utilitzada en el Laboratori és l'EASW (European Awareness Scenario Workshop), promogut i reconegut per la Comissió Europea, com a eina per promoure models compartits de desenvolupament sostenible basats en un ús més acurat dels recursos. L'EASW serveix per estimular la participació democràtica en les opcions relacionades amb la millora de les comunitats locals en la perspectiva de la sostenibilitat i l'acceptabilitat social.

PROGRAMA:

10.00: Inscripció dels participants
10.15: Salutació de benvinguda
11.30: Sessió de treball en grup
12.30: Selecció de les sessions plenàries de "TOP IDEES”
13.00: Consideracions i conclusió

Per a més informació:
Nicoletta del Bufalo - ECORYS Espanya, tel: 0034 91 5980851, e-mail: nicoletta.del.bufalo@ecorys.com