Avaria d'un aerogenerador del parc eòlic de Milà

Nota de Premsa

El Consorci de Residus i Energia estudia l'avaria que divendres passat va obligar a aturar el funcionament d'un aerogenerador del parc eòlic Milà

L'equip tècnic ja ha començat a realitzar tasques de reparació i estudia dues possibles causes de la fallada del molí

Aerogenerador del parc eòlic de Milà.

18/10/2019

L' equip d'enginyers i tècnics del Consorci de Residus i Energia de Menorca (CREM) ha iniciat l'anàlisi i reparació de l'avaria que divendres passat va obligar a aturar el funcionament de l'aerogenerador número dos del parc eòlic de Milà. Després d'un estudi preliminar de la situació i el recanvi dels primers components, s'avaluen dues possibles causes de la fallada del molí i els corresponents escenaris fins a la recuperació total de la màquina.

En un primer moment, el mal funcionament de l'aerogenerador que es detectava divendres passat va ser atribuït a un error en la biela d'acoblament entre la multiplicadora i l'eix lent del tren de potència, la peça que connecta l'eix rotor de les pales amb el sistema d'engranatges que permet passar d'una velocitat de rotació lenta a una més ràpida per així poder generar energia. La substitució d'aquesta peça va permetre analitzar al detall la primera etapa de multiplicació del molí, després de la qual es van obrir dos possibles escenaris que explicarien l'error tècnic, ambdós relacionats amb aquest sistema d'engranatges.

Dues possibles causes de l'avaria
Els enginyers del CREM situen l'origen de l'avaria en el possible deteriorament dels pinyons del sistema d'engranatges de la multiplicadora i han realitzat fotografies de tot l'entramat per al seu estudi. Si el dany fos descobert en el primer engranatge, la seva substitució podria realitzar-se in situ en un període d'entre una setmana i 10 dies. És l'escenari més favorable per a la ràpida recuperació de l'aerogenerador.

Una fallada en les etapes següents del sistema d'engranatges comportaria tasques de reparació de més dificultat tècnica, ja que hauria de substituir-se la multiplicadora en el seu conjunt. Això significaria desmuntar la boixa i les pales del molí i portar-les a terra, i desacoblar l'eix de rotació connectat al generador per substituir la maquinària. En aquest cas el procés de reparació, sense precedents al parc eòlic, seria més prolongat perquè els treballs, que superarien l'import d'un contracte menor, haurien d'entrar en fase de projecte i licitació. En aquest cas, es realitzarien també arranjaments a les pales del molí per millorar la seva eficàcia.

El desplegament operatiu davant d'aquest últim escenari encara no es descarta i es treballa perquè a finals de setmana l'equip tècnic del CREM pugui haver identificat definitivament l'origen de l'avaria.

Les xifres de generació del parc eòlic
El parc eòlic de Milà, en funcionament des de 2004, compta amb 4 aerogeneradors de 800 kW de potència cadascun. Les dades del rendiment dels molins previs a l'avaria són òptims. L'últim informe de generació, datat el passat mes de setembre, indica que l'energia acumulada en el tercer trimestre de 2019 ha arribat als 4.731 MWh, un registre que queda lleugerament per sota de l'aconseguit en el mateix període de 2012, quan es van batre tots els rècords de producció de la planta i es va arribar als 4.762 MWh en el tercer trimestre.

Pel que fa a la generació mensual, la tercera xifra més alta de la planta també s'ha obtingut el 2019, amb 805.427 kWh al tancament del mes de gener i prop del rècord històric de 1.088 kWh de 2012. Aquest últim mes de setembre s'ha tancat amb una generació de 510,9 kWh i un factor de disponibilitat, temps de rendiment possible, del 97,6%. La xifra se situa per sobre de la mitjana històrica mensual de generació i multiplica per dos la xifra de l'any passat en aquest mateix mes.