XVII Premi Josep Vivó de glosa escrita

XVII Premi Josep Vivó de glosa escrita

Imatge
Nova edició del concurs anual de glosa escrita del Consell Insular de Menorca.
La finalitat d'aquest premi és promoure el coneixement de la glosa entre la població menorquina, fomentar el conreu d'aquest gènere literari propi del patrimoni cultural de Menorca i propiciar l'aparició de nous glosadors i glosadores.

El XVII Premi Josep Vivó premiarà amb 1.000 euros a l'autor o autora de les gloses guanyadores. Com cada any, el guanyador o guanyadora serà anunciat durant el Glosat de la Diada que tindrà lloc amb motiu de la Diada del Poble de Menorca, dia 17 de gener, el dia de Sant Antoni.

El termini per presentar les obres és fins el 12 de desembre de 2019.

Requisits:
  • Poden participar en aquest concurs totes les persones que ho desitgin, majors de 16 anys, individualment.
  • Cada participant pot presentar fins a un màxim de tres obres a concurs.
  • Les obres s’han d’escriure en llengua catalana i han de ser inèdites.
  • Han de tenir l’estructura pròpia de la glosa (entre sis i vuit mots per glosa), i han de contenir un mínim de 15 gloses i un màxim de 50.
  • La temàtica de les obres que es presentin a concurs és lliure, però es valorarà que versin sobre un tema d'actualitat.
  • Les obres es poden presentar en paper (en aquest cas cal presentar-ne cinc còpies) o bé en suport informàtic, amb títol i signades amb pseudònim.

Bases del concurs
Sol·licitud