[OFERTA DE CONTRACTACIÓ MENOR]

Biodiversitat

El Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera publica una oferta de contractació per a realitzar treballs de seguiment d’amfibis, conill i marta a la Reserva de Biosfera de Menorca durant l’any 2020

Els interessats podran presentar la seva oferta fins a les 23:59 h del dia 26 de juny

18/06/2020

El Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera publica una oferta per a la prestació dels serveis d’assistència tècnica per al seguiment d’amfibis, conill i marta. Es tracta d’un servei a desenvolupar per part d’un tècnic/a especialista o empresa especialitzada en consultoria i gestió ambiental i forma part del programa de seguiment de la biodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca de l’any 2020.

L’objecte de l’encàrrec és la realització de treballs per al seguiment de diverses espècies de vertebrats durant l’any 2020, concretament un programa de seguiment d’amfibis, el seguiment del conill (Oryctolagus cuniculus), i el seguiment de la marta (Martes martes). Com a resultat final de cadascun dels projectes s’elaborarà i s’entregarà una memòria amb les dades obtingudes i l’anàlisi s i conclusions finals.

La persona o empresa que presenti una proposta haurà de detallar al màxim la metodologia a emprar ajustant-se a la metodologia empleada pel Programa de Seguiment de Biodiversitat de la Reserva de Biosfera de Menorca, i els mitjans que preveu utilitzar.

El servei s’iniciarà des del moment que s’adjudiqui fins al 30 de novembre de 2020 i el pressupost màxim és de 4.500 €. (IVA inclòs). Els interessats podran presentar la seva oferta fins a les 23:59 h del dia 26 de juny.

Quant als criteris de valoració de les ofertes rebudes, es valorarà especialment la solvència tècnica i l’experiència en treballs previs, així com el contingut de la memòria de realització dels treballs que s’ha de elaborar per la present oferta.

Tota la informació sobre l’oferta al document adjunt.

OFERTA SEGUIMENT BIODIVERSITAT