[OFERTA DE CONTRACTACIÓ MENOR]

Biodiversitat

El Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera publica una oferta de contractació per a realitzar treballs de seguiment de la tortuga mediterrània a la Reserva de Biosfera de Menorca durant l’any 2020

Els interessats podran presentar la seva oferta fins a les 23:59 h del dia 6 de juliol

22/06/2020

El Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera publica una oferta per a la prestació dels serveis d’assistència tècnica per al seguiment de la tortuga mediterrània. Es tracta d’un servei a desenvolupar per part d’un tècnic/a especialista o empresa especialitzada en consultoria i gestió ambiental i forma part del programa de seguiment de la biodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca de l’any 2020.

L’objecte de l’encàrrec és la realització de treballs per al seguiment de la tortuga mediterrània durant l’any 2002. L’oferta implica l’estudi de cinc poblacions de tortuga mediterrània. En cadascuna de les poblacions s'estimaran els següents paràmetres demogràfics: mida de cada població, estructura d'edats, sex-ratio, edat de supervivència sexual, anàlisi de supervivència adulta i juvenil i anàlisi de la incidència antròpica sobre la supervivència.

La persona o empresa que presenti una proposta haurà de detallar al màxim la metodologia a emprar ajustant-se a la metodologia empleada pel Programa de Seguiment de Biodiversitat de la Reserva de Biosfera de Menorca, i els mitjans que preveu utilitzar.

El servei s’iniciarà des del moment que s’adjudiqui fins al 30 de novembre de 2020 i el pressupost màxim és de 2.750 €. (IVA inclòs). Els interessats podran presentar la seva oferta fins a les 23:59 h del dia 6 de juliol.

Quant als criteris de valoració de les ofertes rebudes, es valorarà especialment la solvència tècnica i l’experiència en treballs previs, així com el contingut de la memòria de realització dels treballs que s’ha de elaborar per la present oferta.

Mes informació al document adjunt:

OFERTA SEGUIMENT TORTUGA MEDITERRÀNIA