[OFERTA DE CONTRACTACIÓ MENOR]

El Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera publica una oferta de contractació per portar a terme la coordinació de la Secretaria de la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres

Els interessats podran presentar la seva oferta fins a les 23:59 h del dia 3 de juliol

24/06/2020

La Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres es una xarxa temàtica dins de la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera que va ser creada el 2012 en el marc del primer congrés de la Xarxa celebrat a Menorca. Aquesta Xarxa compta amb dues seus tècniques, establertes a la RB de Jeju i en la Reserva de Biosfera de Menorca respectivament, sent les seves funcions liderar i dinamitzar la Xarxa en els àmbits temàtics del desenvolupament sostenible, corresponent a la Reserva de Biosfera de Menorca, i del canvi climàtic, corresponent a la Reserva de Biosfera de Jeju.

El Consell Insular de Menorca, a través de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera, és l’encarregat d’una de les secretaries tècniques, i va iniciar l’any 2014 un projecte de dinamització de la Xarxa que inclou, entre altres aspectes, millorar la comunicació entre els diferents gestors i responsables de les reserves de biosfera incloses a la Xarxa, crear una base de dades d'informació i documental sobre les reserves, establir un sistema d'indicadors de seguiment per al conjunt de reserves, i establir les bases per al treball en xarxa, el intercanvi de coneixements i experiències i la promoció d'iniciatives conjuntes.

L'objecte principal del servei es portar a terme la coordinació de la secretaria de la Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera Illes i Zones Costaneres, continuant impulsant la Xarxa. 

Les tasques a desenvolupar en el servei seran: 

  • Comunicació interna i gestió de membres
  • Difusió i comunicació
  • Trobada anual
  • Intercanvi d'experiències i treball en xarxa
  • Grup de treball Zero Plastic

La persona o empresa que presenti una proposta a la present oferta de serveis, haurà de detallar al màxim en el seu document de memòria, la metodologia a emprar per al seu correcte desenvolupament, i els mitjans que preveu emprar, tan tecnològics, com metodològics. El servei s'iniciarà el dia 15 de juliol de 2020 i s’efectuarà fins al 31 de març de 2021. El cost màxim serà de 14.500 euros + IVA. 

Els interessats podran presentar la seva oferta fins a les 23:59 h del dia 3 de juliol.

Tota la informació en el document adjunt: 

OFERTA COORDINACIÓ XARXA ILLES