[OFERTA DE CONTRACTACIÓ MENOR]

El Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera publica una oferta de contractació per als treballs de seguiment de la baldritja grossa

Els interessats podran presentar la seva oferta fins a les 23.59h del dia 3 de juliol de 2020

25/06/2020

El Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera publica una oferta de contractació per als treballs de seguiment de la baldritja grossa (Calonectris diomedea) a la Reserva de Biosfera de Menorca dins el Programa de Seguiment de la Biodiversitat 2020. 

Des de l'any 2015, i dins de l'Estratègia per a la Conservació de la Biodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca, s'està desenvolupant un Programa de Seguiment de la Biodiversitat,l'objectiu principal del qual és disposar de la millor informació possible sobre la biodiversitat i les seves variacions temporals, programa que ha d'esdevenir una eina bàsica al servei de la gestió, i que permetrà millorar l'eficàcia de les decisions de maneig. 

Les tasques a realitzar son l’estudi d’una població de baldritja grossa, situada a l’illa de l’Aire. A la població es portaran a terme les següents actuacions: 
A) Seguiment i control de la colònia de cria de l’illa de l’Aire
B) Estima anual de la població reproductora i taxa d’ocupació
C) Estima de paràmetres demogràfics

La persona o empresa que presenti una proposta a la present oferta de serveis, haurà de detallar al màxim en el seu document de memòria, la metodologia a emprar per al seu correcte desenvolupament ajustant-se a la metodologia empleada pel Programa de Seguiment de Biodiversitat de la Reserva de Biosfera de Menorca, i els mitjans que preveu emprar, tant tecnològics, com metodologia per a la l’obtenció d’informació.

El servei s'iniciarà des del moment que s'adjudiqui fins el 30 de novembre de 2020

El pressupost del contracte menor de serveis tindrà un cost màxim de 2.000 euros (IVA inclòs) que es pagarà a la finalització del contracte. Els interessats podran presentar la seva oferta fins a les 23.59h del dia 3 de juliol de 2020.

Tota la informació i documentació a presentar al document adjunt:

OFERTA SEGUIMENT BALDRITJA