[OFERTA DE CONTRACTACIÓ MENOR]

El Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera publica una oferta de contractació per als treballs de suport en l'organització del V Congrés Nacional d'Ecoturisme de Menorca

Els interessats podran presentar la seva oferta fins a les 23.59 h del dia 16 de juliol de 2020

9/07/2020

El Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera publica una oferta de contractació pel suport en l'organització del V Congrés Nacional d'Ecoturisme de Menorca.

Les tasques a realitzar son l’organització general prèvia de la trobada en col·laboració amb les entitats que formen el Comitè Organitzador del Congrés, i especialment amb l'Associació Espanyola d’Ecoturisme:

• Coordinació logística del congrés.
• Participació activa del grup de treball intern encarregat d'organitzar el congrés.
• Participació activa en les reunions i visites del Comitè Organitzador.
• Elaboració del programa d’activitats paral·leles i complementàries del congrés.
• Contactes, coordinació i control de les empreses proveïdores de serveis al congrés.
• Coordinació dels diferents llocs de celebració d’activitats.
• Coordinar l’oferta d’activitats d’ecoturisme paral·leles que s’organitzin els dies anteriors i posteriors al congrés.
• Elaboració de la informació organitzativa que sigui necessària per al web del congrés i les publicacions que es preparin.
• Gestió de la llista de congressistes i conferenciants, acreditacions i coordinació amb la/les agència/es de viatges.
• Assistència tècnica prèvia i durant la celebració de la trobada.
• Petició de pressuposts, control i gestió econòmica de despeses.
• Coordinació amb els equips de comunicació implicats.
• Resolució de possibles contratemps.
• Realització d’un informe final de desenvolupament del congrés, resultats de l’assistència tècnica i balanç econòmic final.

El servei s'iniciarà des del moment d'adjudicació amb una reunió de coordinació amb els tècnics del Consell Insular de Menorca fins a un termini màxim del 15 de novembre de 2020.

El pressupost del contracte menor de serveis tindrà un cost màxim de 7.250 euros (IVA inclòs) que es pagarà a la finalització del contracte.

Els interessats podran presentar la seva oferta fins a les 23.59 h del dia 16 de juliol de 2020. Tota la informació i documentació a presentar al document adjunt:

oferta suport V Congrés d’Ecoturisme