Operació i manteniment del parc eòlic de Milà

Adjudicat el servei d’operació i manteniment del parc eòlic de Milà

Consorci de Residus i Energia de Menorca. Foto: Carles Mascaró

12/08/2020

El Consorci de Residus i Energia de Menorca ha adjudicat a l’empresa Moncobra el contracte per a la prestació del servei d’operació i manteniment del parc eòlic de Milà, en ser la millora de les tres ofertes rebudes. El contracte s’ha adjudicat per un import de 473.011,67 €, IVA exclòs, xifra que rebaixa l’import de licitació inicial de 593.067,60 €, IVA exclòs. El termini d’execució és de 3 anys i 9 mesos.

L’anterior contracte d’operació i manteniment finalitzava el mes de juliol de 2019, però s’ha anat perllongant fins a disposar del nou adjudicatari, ja que el procés de licitació previ s’havia hagut de declarar desert, per no complir cap oferta els requisits establerts.

Aquest servei inclou les tasques de manteniment preventiu i petit correctiu dels quatre aerogeneradors, la supervisió remota en temps real de l’estat d’operació 24h durant els 365 dies de l’any. També contempla un servei de guàrdia amb resposta en 2h i el manteniment de l’estoc de materials de recanvi del parc.

Durant el que portam de 2020, la disponibilitat mitjana del parc eòlic està en 72,72% i la generació acumulada és de 2.363 MWh, motivat per l'absència de producció en la màquina número 2.

El parc eòlic de Milà, en funcionament des de 2004, compta amb 4 aerogeneradors de 800 kW de potència cadascun. Les dades del rendiment dels molins previs a l'avaria són òptims. El tancament de l’'energia acumulada de 2019 ha arribat als 6.084 MWh, un registre que queda lleugerament per sota de l'aconseguit en 2012, quan es van batre tots els rècords de producció de la planta i es va arribar als 6.463 MWh amb una disponibilitat mitjana anual del 90,39%.

Pel que fa a la generació mensual, la tercera xifra més alta de la planta també s'ha obtingut el 2019, amb 805.427 kWh al tancament del mes de gener i prop del rècord històric de 1.088 kWh de 2012. Fins el mes de setembre la disponibilitat del parc mitjana s’ha situat en valors propers al 95%, però a partir del mes d’octubre aquesta ha davallat de forma considerable, tancant l’any amb un valor de 89,40%, motivat per l’avaria de la multiplicador de la màquina 2.

Reparació aerogenerador AE-02

Per altra banda, el Consorci de Residus i Energia de Menorca va adjudicar a l’empresa TRENASA la reparació de l’avaria de l’aerogenerador núm. 2, que va patir una avaria de consideració que va afectar la multiplicadora de l’equip. De les dues ofertes rebudes, només aquesta complia amb els requisits establerts. El contracte es va adjudicar per un import de 258.278,99 €, IVA exclòs.

Està previst que en les properes setmanes s’executin els treballs, a fi de tornar a disposar de tots els aerogeneradors en servei, després de les reparacions efectuades a les pales en mesos anteriors.

Projecte repotenciació parc eòlic

En paral·lel, se segueix treballant en el projecte de repotenciació del parc eòlic amb la intenció que estigui a punt una vegada finalitzi la vida útil estimada del parc actual. En aquest sentit, recentment es va signar l’acord de cessió dels terrenys de la zona militar per a la instal·lació de la torre anemomètrica que ha de permetre obtenir informació complementària per al dimensionament dels nous aerogeneradors.