MENORCA NOM A NOM | I Jornada de Toponímia de Menorca

MENORCA NOM A NOM | I Jornada de Toponímia de Menorca

Imatge
Dies 25 i 26 de setembre al Llatzeret

Ara fa onze anys que s'iniciaren les feines de cap del Nomenclàtor de toponímia a Menorca, projecte que té com a objectiu la recollida sistemàtica i la normalització dels noms de lloc de Menorca. Després d'aquest temps, el projecte ha arribat a un punt d'inflexó important, perquè l'edat avançada de la gran majoria dels informadors, que en són la principal font d'informació, i els problemes de finançament posen greument en risc la seva viablitat. A més a més, a causa dels pocs recursos i de la urgència de l'enquesta als informadors orals, el projecte ha deixat moltes vegades de banda el vessant de comunicació pública, de manera que, a Menorca, hi ha molta gent que no el coneix o que no sap quins objectius té i quina és la metodoliga de treball.

Per aquests motius, el Consell Insular de Menorca i l'Institut Menorquí d'estudis organitzen la I Jornada de Toponímia de Menorca. L'objectiu primer de la jornada és donar a conèixer el projecte del Nomenclàtor i el seu estat de desenvolupament i, a partir d'aquí, explicar quin és l'estat de la normalització de la toponímia a les Illes Balears, en relació amb el que es fa a Espanya, i més en general, a Europa. I, en segon lloc, la jornada malda també per un diàleg amb la societat menorquina sobre el present i el futur del projecte i sobre la necessitat de la participació ciutadana per aconseguir d'enllestir-lo.

MÉS INFO I INSCRIPCIONS