Estratègia de Conservació de la Biodiversitat 2019

Biodiversitat

Es presenta l'informe anual 2019 de l'Estratègia de Conservació de la Biodiversitat a la Reserva de Biosfera Menorca

L’informe detalla les actuacions de conservació de la biodiversitat que s'han dut a terme al llarg de l'any 2019 a la Reserva de Biosfera de Menorca

26/10/2020

Aprovada l'any 2015, l'Estratègia de Conservació de la Biodiversitat de la Reserva de Biosfera de Menorca, constitueix el document en el qual es marquen les actuacions previstes per a complir amb els objectius establerts en el programa Internacional “MaB: Man and Biosphere”, creat per la UNESCO l'any 1971.

En el present informe anual s'indiquen les actuacions dutes a terme durant l'any 2019, les quals s'han diferenciat en quatre línies de treball diferents: recerca i formació, conservació, programa de seguiment de la biodiversitat i, divulgació i educació ambiental. L'informe té com a objectiu mostrar les actuacions que s'han dut a terme, així com controlar l'execució anual de les accions previstes a l'Estratègia.

La recerca i la formació, bàsiques per a la gestió

Per a millorar i incrementar la recerca a la Reserva de Biosfera de Menorca el 2019 es va posar en marxa una línia d'ajudes a la recerca sobre temes ambientals. L'objectiu que es persegueix és incrementar el coneixement sobre diferents aspectes ambientals i col·laborar amb grups de recerca que pretenguin dur a terme recerca a Menorca. Es pretén que aquesta sigui una línia d'ajudes anual, i que a cada convocatòria s'estableixin una sèrie de línies prioritàries.

La convocatòria 2019 d’aquestes ajudes s’ha resolt amb l’aprovació de 6 projectes d’investigació, per un import total de 25.000€, que s’estan duent a terme al llarg de l’any 2020. Els projectes són: “Biodiversitat i contribució dels insectes pol·linitzadors per al manteniment dels ecosistemes de Menorca”, de l’IMEDEA (Institut Mediterrani d'Estudis Avançats); “Contribució al coneixement dels lepidòpters insulars i el seu ús com a indicadors de la qualitat dels hàbitats i el canvi global”, de la Fundació Universitat-Empresa Illes Balears – FUEIB; “Els ecosistemes bentònics del nord de Menorca: un oasi inexplorat?”, d’Andreu Santin Muriel; “Els líquens epífits com a indicadors del canvi global en el medi natural i urbà de Menorca”, de Joana Da Silva Mendes; “Aproximació genètica a la conservació del “dafne menorquí” (Daphne rodriguezii), un endemisme amenaçat i en regressió”, de la UIB (Universitat de les Illes Balears), i “El paper de la sargantana balear a la seva interacció complexa amb la rapa mosquera”, de Valentín Perez Mellado.

L'assistència a congressos o jornades ha estat també una important línia d'actuacions el 2019, havent assistit a tres esdeveniments tècnics en els quals s'ha compartit informació amb altres equips de recerca de diferents llocs.
Finalment, s'ha continuat amb la recerca sobre la diversitat d'aranyes presentes a l'illa, així com amb la col·laboració amb universitats perquè es puguin dur a terme pràctiques universitàries a la Reserva de Biosfera de Menorca.

Actuacions de conservació

Les actuacions directes de conservació, tal com el control d'espècies invasores, ha continuat sent una important línia de treball. Enguany s'ha tornat a comptar amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori per als treballs d'erradicació d'espècies invasores, per a això també s'ha comptat amb la col·laboració d'estudiants universitàries en pràctiques.

Les amenaces a la fauna, com ara el consum d'esquers enverinats, l'electrocució d'ocells, o la recuperació d'espècies ferides han concentrat part dels esforços de conservació duts a terme enguany. A més, s'ha iniciat una línia de conservació cap a les espècies de fauna que cauen en els denominats passos canadencs, on cada any moren alguns exemplars d'espècies com ara les tortugues de terra o els eriçons. És un treball que ha de continuar en anys pròxims.

La col·laboració entre diferents entitats és bàsic a l'hora de millorar la conservació de les nostres espècies, per això les col·laboracions amb la Conselleria de Medi Ambient, l'empresa elèctrica ENDESA, l'ajuda de l'aeroport de Menorca, o el suport del Grup Balear d'Ornitologia, són essencials perquè els nostres hàbitats i espècies continuïn millorant.

Programa de seguiment

En el Programa de Seguiment de la Biodiversitat s'ha continuat executant el seguiment de 27 projectes que permeten disposar de dades actualitzades sobre la situació d'una part important de les espècies amenaçades de l'illa. Aquests controls permeten obtenir les seves variacions anuals i conèixer els problemes que els afecten.

En aquest apartat destaca com a cas positiu l'evolució de la població de milà real, una espècie en perill d'extinció que està tenint un increment de població des d'una situació a la vora de l'extinció fins a les 52 parelles territorials que es van detectar el 2019.

Com a dada negativa trobem el descens continuat de papallones diürnes en la major part de les estacions de seguiment, fenomen global a nivell mediterrani, o la crítica situació de les espècies de ratapinyades cavernícoles.

És de destacar també la incorporació al seguiment la avaluació de peixos vulnerables a la pesca, un dels pocs seguiments que es duen a terme sobre la biodiversitat marina, i que desenvolupa per part d’un equip integrat per tècnics de l’OBSAM i de l’Estació d’investigació marina Jaume Ferrer de La Mola.

Accions de divulgació i educació ambiental

En matèria de divulgació i educació ambiental, que segueixen tenint un paper clau en les actuacions que es duen a terme en la Reserva de Biosfera de Menorca, el 2019 s’han tornat a incrementar el nombre d'activitats i el nombre d'alumnes que han passat pels tallers que duu a terme l'Agència Menorca Reserva de Biosfera.

Les col·leccions de publicacions que s'estan duent a terme en els últims anys han continuat incrementant-se, i durant aquest any s'han dut a terme diversos llibres nous d'algunes d'aquestes col·leccions. Aquestes col·leccions aporten una important quantitat d'informació sobre diferents aspectes de la Reserva de Biosfera de Menorca, i s'estan convertint en una eina important per als centres escolars i per a la població en general.

A més de l'informe 2019 de l’Estratègia de Conservació de la Biodiversitat, disponible en català i castellà, s'adjunten els últims informes elaborats durant l'any que encara no estaven disponibles en la nostra web: avaluació de peixos vulnerables a la pesca, seguiment de la flora amenaçada, papallones, libèl·lules, tortuga mediterrània, tortuga d'aigua, dormidors d'ardeids, ocells aquàtics hivernants, ocells comuns reproductors, paràmetres reproductors d'ocells comuns, àguila peixatera, cagaire, gavina corsa, baldriga grossa, ratapinyades cavernícoles, marta i conill. Ja s'havien presentat els informes de micromamífers i de milà real.

Informe Estratègia Biodiversitat 2019