[OFERTA DE CONTRACTACIÓ MENOR]

Oferta d'assistència tècnica per realitzar un manual de Bones Pràctiques d'Activitats Fisicoesportives i Turístiques realitzades al Medi Natural de Menorca

Els interessats podran presentar la seva oferta fins a les 23.59 h del dia 12 de novembre de 2020

30/10/2020

L'Agència Menorca Reserva de Biosfera publica una oferta d'assistència tècnica per realitzar un manual de Bones Pràctiques d'Activitats Fisicoesportives i Turístiques realitzades al Medi Natural de Menorca.

L'objecte principal del servei es l'assistència tècnica per realitzar un manual de bones pràctiques fisicoesportives i turístiques realitzades al medi natural a la Reserva de Biosfera de Menorca.

El Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca (2019-2025) estableix com un dels seus objectius principals el d’aconseguir la conservació dels valors naturals i culturals de la Reserva de Biosfera, promovent la sostenibilitat en el seu ús, de forma compatible amb la seva conservació [Objectiu 1 del Pla d’Acció].

Per donar compliment a aquest objectiu, i aconseguir una gestió adequada per als espais naturals, es preveu la realització de diverses actuacions encaminades a la millora de l’estat de conservació dels hàbitats i les espècies, i també accions per minimitzar els impactes. Entre elles, el Pla preveu que es treballi en l’aplicació de bones pràctiques en les activitats organitzades al medi natural. Aquesta acció [codi A.1.1.9] està prevista per a què es realitzi al curt termini. Els interessats podran presentar la seva oferta fins a les 23.59 h del dia 12 de novembre de 2020

Tota la informació i documentació a presentar al document adjunt:

Oferta d’assistència tècnica