Objectius i fites del Pla de Prevenció i Gestió de Residus de Menorca

Residus

Objectius i fites del Pla de Prevenció i Gestió de Residus de Menorca

En la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, el Consell Insular i el Consorci de Residus i Energia de Menorca desgranen alguns dels objectius principals del Pla fins a 2025

30/11/2020

En el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que s'ha celebrat entre els dies 21 i 29 de novembre, el Consorci de Residus i Energia de Menorca vol remarcar la importància que la PREVENCIÓ de residus té, ja que EL MILLOR RESIDU ÉS EL QUE NO ES GENERA.

En aquest sentit, el passat 27 de juny de 2020 (BOIB número 115) es va aprovar definitivament el Pla Director Sectorial de prevenció i gestió de residus no perillosos de Menorca, que incorpora específicament un Pla de Prevenció de Residus. El propòsit és l’establiment de l'estratègia d'actuació insular per contribuir a la prevencióde residus i al foment de la visió del residu com a recurs, en el marc d’una economia circular i baixa en carboni.

En aquest sentit, partint de la normativa existent en matèria de residus, de la diagnosi de generació i gestió de residus i dels principis que han d’inspirar les polítiques de gestió de residus a Menorca, es defineixen les següents línies estratègiques:

 1. 1. Aplicar mesures de prevenció i preparació per a la reutilització de residus.
 2. 2. Millorar la quantitat i la qualitat de la recollida separada de residus.
 3. 3. Millorar l'eficiència a través de la gestió consorciada de les actuacions relacionades amb la recollida i la gestió tributària dels residus.
 4. 3. Incrementar la valorització en el tractament final dels residus.

Així mateix, s’estableixen diversos objectius, dels quals dins l’àmbit de la Setmana Europea de Prevenció de Residus se’n podrien destacar els següents:

 • Objectiu 1.1. Abans de l’any 2020, reduir en un 10% de la generació de residus respecte a l’any 2010. El 2025, la reducció ha de ser del 15% respecte al valor del 2010.
 • Objectiu 1.2. Abans de l’any 2025 assolir un objectiu del 3% de preparació per a la reutilització del total de residus domèstics gestionats. Aquests percentatges s’hauran d’assolir igualment pels residus d’origen comercial i els residus d’origen industrial, no perillosos.
 • Objectiu 1.3. Fomentar la reducció del malbaratament alimentari en els grans productors i en l'àmbit domèstic.
 • Objectiu 1.4. Prevenir la presència de residus en el medi natural.
 • Objectiu 1.5. Millorar el coneixement de la ciutadania i activitats econòmiques sobre hàbits de consum responsables que afavoreixin la prevenció de residus i la seva correcta segregació.
 • Objectiu 1.6. Assolir per l’any 2025 els següents objectius de reutilització d’envasos de begudes en el canal HORECA:

             i. Aigües envasades: reutilització d’un 30% dels envasos.
             ii. Cervesa: reutilització d’un 60% dels envasos.
             iii. Begudes refrescants: reutilització d’un 50% dels envasos.

D’altra banda, també es preveuen diverses accions a desenvolupar en el marc de la línia estratègica núm. 1 relativa a l’aplicació de mesures de prevenció i preparació per a la reutilització de residus:

 • Implantació de circuits d’aprofitament d’aliments en centres educatius, mercats i supermercats, restaurants, hotels, centres hospitalaris i altres centres o entitats amb excedent d’aliments.
 • Reducció de les restes vegetals per mitjà de l’ús com a mulchingin situ.
 • Promoció de la substitució de bosses d’un sòl ús per elements reutilitzables.
 • Foment de la reducció d’envasos i introducció d’embolcalls reutilitzables als centres educatius.
 • Realització de campanya de promoció del consum d’aigua de cisterna a les llars.
 • Foment de la reutilització de roba.
 • Promoció de la reparació de béns i productes.
 • Promoció d’accions de prevenció de residus en els centres educatius.
 • Promoció del consum immaterial i la substitució de productes per serveis.
 • Ambientalització de l’administració i compra pública ambientalment correcte.
 • Impuls de l’ambientalització de festes i esdeveniments públics.
 • Creació de concursos sobre accions de prevenció de residus domèstics.
 • Elaboració d’una guia digital sobre establiments on es venguin articles de segona mà o disposin d’articles de lloguer.
 • Suport a les associacions i entitats sense ànim de lucre dedicades al rescat, reparació, restauració i venda d’articles i estris usats.
 • Incentivar i promoure activitats de I+D+I per a la investigació de producte d’ús quotidià més nets.
 • Promoció de la disminució de la quantitat de materials continguts en els productes i promoure l’ús de matèries primeres reciclades.
 • Promoció de la utilització d’embalatges terciaris reutilitzables enfront dels d’un sol ús.
 • Establiment de convenis amb grans superfícies comercials per a la prevenció de residus domèstics.

Actualment, ja s’estan duent a terme algunes accions concretes emmarcades en les mesures de prevenció i preparació per a la reutilització de residus, com ara:


Més informació a cremenorca.org, biosferamenorca.org i a les xarxes socials.