Signatura compra de la Bateria de Favàritx

Conservació

Finalitza el procés de compra de la Bateria de Favàritx

La finca d'aproximadament 500.000 m2 passa a mans del Consell Insular de Menorca

29/03/2021

Aquest matí ha tingut lloc la signatura de l’escriptura de compra de la Bateria de Favàritx. L’acte ha comptat amb la presència de la Presidenta del Consell Insular, Susana Mora, la representant del Ministeri de Defensa, Cap. Mª Cruz Acero Ruiz, la Vicepresidenta del Consell, Maite Salord i la notària Mª Teresa García.

Amb aquest acte, la finca, d'aproximadament 500.000 m2, passa a mans del Consell Insular de Menorca. Es tracta d'una finca ubicada al cor del parc natural de s'Albufera des Grau, zona nucli de la Reserva de Biosfera, que presenta uns elevats valors naturals, geològics i elements de patrimoni històric.

La seva ubicació estratègica, al costat del far de Favàritx, el Camí de Cavalls i diverses platges d'alt valor natural com cala Tortuga i cala Presili, permetrà treballar per a la millora de la gestió de l'ús públic de la zona, garantint i fent compatible la visita satisfactòria dels visitants amb la preservació dels valors naturals, geològics i històrics de la finca i tot l'entorn del cap de Favàritx.

Entre altres possibilitats, l'adquisició de la finca permetrà realitzar actuacions que permetin la reordenació de l'ús públic rodat de l'entorn del far, l'adequació de zones d'estacionament, així com la restauració d'algunes de les edificacions existents. També permetrà la restauració ambiental dels espais que presenten problemes de conservació, la preservació de les zones més sensibles i de major interès per a la conservació, i l'establiment d'itineraris per al servei i gaudi de la ciutadania. Totes aquestes actuacions es realitzaran en concordància amb el què per a la finca preveu el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc, que actualment es troba en fase final per a aprovació.

El Consell Insular de Menorca té previst en els propers dies iniciar l'elaboració d'un pla d'usos i activitats de la finca, que serà treballat conjuntament amb la resta d'administracions que formen part de l'Autoritat de Gestió del Parc Natural, l'ajuntament de Maó i la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear.

L'import total de la compra ascendeix a 856.197€ pagats amb fons propis del Consell Insular de Menorca.