Consulta pública prèvia a la redacció de l'avantprojecte de proposició de Llei Menorca RB

Consulta pública prèvia a la redacció de l'avantprojecte de proposició de Llei Menorca Reserva de Biosfera


En compliment de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que entre els seus objectes té el de garantir la participació activa de la ciutadania en l'elaboració de les normes recaptant, amb caràcter previ, l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per aquestes normes, el Consell Insular de Menorca i l'Agència Menorca Reserva de Biosfera posen a disposició el següent formulari que inicia el tràmit de consulta prèvia a la redacció de l'avantprojecte de proposició de Llei Menorca Reserva de Biosfera. La data límit per realitzar consultes prèvies serà el dia 20 de gener de 2020.

Les consultes i aportacions de la ciutadania poden ser de qualsevol tipus. Entre d'altres, les persones interessades podran opinar sobre:

a) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
b) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Nom i llinatges:
DNI o NIF:
Municipi:
Adreça electrònica:
Aportacions:


* A continuació podeu aportar documentació adjunta al formulari en cas de que ho considereu necessari. El tamany màxim del fitxer és de 4MB. Si voleu aportar més documentació, podeu enviar-la per correu electrònic a l'adreça menorca.biosfera@gmail.com

Adjuntar document: