Documents

 

Centre de Documentació de la Reserva de Biosfera

Des de l'any 2017, la reserva disposa del Centre de Documentació, un projecte generat en col·laboració amb la Fundació Biodiversitat. Es planteja com una estructura d'organització i conservació del patrimoni documental, buscant així donar suport a les activitats d'investigació, docència i difusió dels valors econòmics, socials i ambientals de la reserva entre la ciutadania en general.

A l'apartat de documents d'aquesta web trobaràs els documents més generals que fan referència als projectes publicats. Si vols consultar el fons documental complet de la reserva (articles científics, llibres, informes inèdits...) contacta amb l'Agència.

 
 
Cercar per texte:
Cercar per categoria:
Cercar per tipologia:
De Pablo, F. 2021. Población reproductora de cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelis en la Reserva de Biosfera de Menorca. Año 2021.De Pablo, F. 2021. Población reproductora de gaviota de Audouin Ichthyaetus audouinii en la Reserva de Biosfera de Menorca. Año 2021.De Pablo, F. 2021. Población reproductora de gaviota patiamarilla Larus michahellis en la Reserva de Biosfera de Menorca. Año 2021.Sales, M., Romero-Coll, J., Blanco-Magadán, A., Bagur, M. y Marsinyach, E. 2021. Estudio sobre las praderas de Cymodocea nodosa en la RB de Menorca Bagur, M., Blanco, A. y Marsinyach, E. 2021. Evaluación de las presiones e impactos en el litoral y en el medio marino de la reserva de biosfera de MenorcaGiménez, J., Ros, J. 2021. Cartografía Bionómica del Fondo Marino en el sector Norte de la Bahía de Fornells. De Pablo, F & Carreras, M., 2021. Uso público de las playas de la Reserva de Biosfera de Menorca. Año 2021Pla d´Acció Menorca Reserva de Biosfera 2019-2025ESTRATÈGIA MENORCA 2030_CASTESTRATÈGIA MENORCA 2030_CATMENORCA 2030 STRATEGY_ENG
Col·lecció Contes Menorca Reserva de Biosfera
PDFNúm. 1. El bosc de les emocionsPDFNúm. 2. Qui som?PDFNúm. 3. En Compostí el ratolí
Col·lecció Guies Menorca Reserva de Biosfera
PDFNúm. 03 - Guia de les Aus de MenorcaPDFNúm. 04 - Guia de les plantes de MenorcaPDFNúm. 05 - Guia dels Bolets de MenorcaPDFNúm. 06 - Guia de Geologia de Menorca. Itineraris Naturals i Culturals
Col·lecció llibres WNICBR
PDF1er Encuentro WNICBR - 2012. Lugares para el desarrollo sostenible de islas y zonas costerasPDF2nd Meeting WNICBR- 2012. Best Practices of Island and Coastal Biosphere ReservesPDF3ª Reunión de la Red Mundial de Reservas de Biosfera Islas y Zonas Costeras. WNICBR 2013PDF4º Encuentro. Las Reservas de Biosfera Islas y Zonas Costeras bajo el impacto de los desastres naturales. WNICBR 2015PDF5th Meeting WNICBR - 2015. The Impact of Climate Change and Sustainable DevelopmentPDF6º Encuentro WNICBR - 2016. Propuestas para el desarrollo sostenible en el marco del Plan de LimaPDF7th Meeting WNICBR - 2017. Desirable Action Plan of the World Network of Island and Coastal Biosphere ReservesPDF8º Congreso WNICBR - Menorca 2018. Libro de Actas del VIII Congreso de la Red Mundial de RRBB Islas y Zonas Costeras
Col·lecció Quaderns de Camp Menorca RB
PDFQuaderns de Camp 1. Els Ramaders del BoscPDFQuaderns de camp 2. El lloc menorquíPDFQuaderns de camp 3. Rastres del bosc
Col·lecció Quaderns Didàctics Menorca RB
PDFQuaderns didàctics Menorca reserva de biosfera 1 – BiosferaPDFQuaderns didàctics Menorca reserva de biosfera 1 – Biosfera - FULL PER AL PROFESSORATPDFQuaderns didàctics Menorca reserva de biosfera 2 – GeologiaPDFQuaderns didàctics Menorca reserva de biosfera 3 – EnergiaPDFQuaderns didàctics Menorca reserva de biosfera 4 – Biodiversitat terrestrePDFQuaderns didàctics Menorca reserva de biosfera 5 – Biodiversitat MarinaPDFQuaderns didàctics Menorca reserva de biosfera 6 - Alimentació SaludablePDFQuaderns didàctics Menorca reserva de biosfera 07 - AiguaPDFQuaderns didàctics Menorca reserva de biosfera 08 - Pol·linitzadors
Col·lecció Quaderns Reserva de Biosfera de Menorca
PDFQuadern RB núm. 0. PTI, el gran debate sobre el territorio. 2002PDFQuadern RB núm. 1. El litoral i la Reserva de Biosfera. 2002PDFQuadern RB núm. 2. La Xarxa Mundial de Reserves de Biosfera. 2002PDFQuadern RB núm. 3. AQUANET - La qualitat de les aigües subterrànies. 2004PDFQuadern RB núm. 4. Projecte LIFE. Conservació de la flora de Menorca. 2004PDFQuadern núm. 5. Projecte AQUAMED - Les aigües de la mediterrànea. 2006PDFQuadern RB núm. 6. La petjada ecològica de Menorca. 2006PDFQuadern RB núm. 7. Les Agendes Locals 21 de Menorca. 2007PDFQuadern RB núm. 8. Projecte GRINMED - Gestió del risc de nitrats. 2008PDFQuadern RB núm. 9. Les rapinyaires. Una perspectiva des del cel. 2009PDFQuadern RB núm. 10. LIFE Basses. Gestió i conservació de basses temporals. 2009PDFQuadern RB núm. 11. Sistema d´indicadors de sostenibilitat. 2010PDFQuadern RB núm. 12. Club Producto Turístico. 2010PDFQuadern RB núm. 13. El Proyecto LIFE+ RENEIX. 2014PDFQuadern RB núm. 14. El Projecte LIFE+BOSCOS. 2015PDFQuadern RB núm. 15. Les espècies invasores a la RB de Menorca. 2017Quadern RB núm. 16. Canvi climàtic a Menorca. Efectes en la biodiversitat. 2018PDFQuadern RB núm. 17. Localitats d’interès geològic a la RB de Menorca. 2019PDFQuadern RB núm. 18. Jornades sobre els 25 anys de la RB de Menorca. 2019PDFQuadern RB núm. 19. Guia de consum sostenible de peix de Menorca. 2021PDFQuadern RB núm. 19. Guía de consumo sostenible de pescado y marisco. 2021
Documentació complementària
DOCXAnnex I Sol·licitud beques d´investigació 2021 a la Reserva de Biosfera de MenorcaDOCXAnnex II Declaració responsable ajuts 2021 a investigacions ambientals a la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFBases ajuts 2019 per a estudis i investigacions ambientals a la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFConvocatòria 2019 ajuts a investigacions ambientals a la Reserva de Biosfera de Menorca
Estudis i informes
PDFAlcocer, A., Sancho, V., 2016. Censo de las colonias de quirópteros cavernícolas en la isla de MenorcaPDFAlcocer, A., Sancho, V., 2018. Censo colonias de quirópteors cavernícolas en la isla de MenorcaPDFAlcocer, A., Sancho, V., 2019. Censo de las colonias de quirópteros cavernícolas en MenorcaPDFAlcocer, A., y Sancho, V., 2017. Censo de las Colonias de Quirópteros Cavernícolas en MenorcaPDFAnálisis socioeconómico del sector marítimo y pesquero en la Isla de MenorcaPDFBertolero, A., 2015. Seguiment de la tortuga mediterrània a MenorcaPDFBertolero, A., 2016. Seguiment de la tortuga mediterrània a MenorcaPDFBertolero, A., 2017. Seguiment de la Tortuga Mediterrània a MenorcaPDFBertolero, A., 2018. Seguiment de la tortuga mediterrània a MenorcaPDFBertolero, A., 2019. Seguiment de la tortuga mediterrània a MenorcaPDFBoix, D., Ruhí, A., Sala, J., Gascón, S., Compte, J., Quintana, X., 2010. Invertebrados acuáticos.PDFCardona, J., Camps, X., Pons, M., 2018. Diagnosi del sistema energètic de MenorcaPDFCardona, J., Camps, X., Pons, M., 2018. Diagnosis del sistema energético de MenorcaPDFCardona, J., Camps, X., Pons, M., 2018. Menorca Energy System AnalysisPDFCarrera, D., 2015. Programa de seguimento de anfibios en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFCarrera, D., 2015. Programa de seguiment de biodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca. Seguiment d’amfibisPDFCarrera, D., Pons, P., 2010. Importancia de los estanques temporales para la conservación de los anfibios menorquinesPDFCarreras, L., Galarza, N. Blanco, A. i de Pablo, F. 2018. Servei d’informadores de la RB de MenorcaPDFCartografía combinada de los fondos marinos de Menorca: Compilación de capas y comunidades bentónicasPDFCartografia del Pla Prevenció i Gestió de Residus de MenorcaPDFCortada, A., 2016. Seguiment de micromamífers a MenorcaPDFDe Pablo, F., 2015. Estrategia de Conservación de la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2015. Informe técnico del Programa de Seguimiento de Biodiversidad de la Reserva de Biosfera Menorca.PDFDe Pablo, F., 2015. Programa de Seguimiento de la Biodiversidad de la Reserva de Biosfera de Menorca PDFDe Pablo, F., 2015. Resultados del censo de la población reproductora de gaviota de Audouin Larus audouiniiPDFDe Pablo, F., 2015. Resultados del censo de la población reproductora de gaviota patiamarilla Larus michahellisPDFDe Pablo, F., 2015. Resultados del censo de la población reproductora de milano real Milvus milvus en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2015. Seguimiento de micromamíferos en MenorcaPDFDe Pablo, F., 2016. Censo de la población reproductora de cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelisPDFDe Pablo, F., 2016. Censo de la población reproductora de gaviota de Audouin Larus audouiniiPDFDe Pablo, F., 2016. Informe técnico del Programa de Seguimiento de la Biodiversitat en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2016. Programa de seguimiento de anfibios en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2016. Resultados del censo de la población reproductora de milano real Milvus milvus en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2017. Censo de la población reproductora de cormorán moñudoPDFDe Pablo, F., 2017. Censo de la población reproductora de gaviota de AudouinPDFDe Pablo, F., 2017. Censo de la población reproductora de milano real 2017PDFDe Pablo, F., 2017. Electrocución de aves en tendidos eléctricos en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2017. Estratègia de Conservació de la Biodiversitat a Menorca 2017PDFDe Pablo, F., 2018. Censo de la población reproductora de milano real 2018PDFDe Pablo, F., 2018. Censo de la población reproductora del alimoche común en MenorcaPDFDe Pablo, F., 2018. Censo de la población reproductora del cormorán moñudoPDFDe Pablo, F., 2018. Censo de población reproductora de cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelisPDFDe Pablo, F., 2018. Estratègia Conservació de la Biodiversitat. Reserva de Biosfera de Menorca.pdfPDFDe Pablo, F., 2018. Estrategia de Conservación de la Biodiversidad. Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2018. Población reproductora de gaviota de Audouin Larus audouinii en la Reserva de Biosfera de Menorca.PDFDe Pablo, F., 2018. Programa de Seguimiento de la Avifauna en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2018. Seguimiento de micromamíferos en MenorcaPDFDe Pablo, F., 2019. Censo de la población reproductora de cormorán moñudo en la Reserva de BIosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2019. Censo de la población reproductora de gaviota de Audouin en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2019. Censo de la población reproductora de milano real 2019PDFDe Pablo, F., 2019. Estratègia Conservació de la Biodiversitat. Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., Méndez, J., Bertolero, A., González, J., Pérez-Mellado, V., 2016. Programa de seguimiento de la HerpetofaunaPDFDinámica poblacional de la langosta roja Palinurus elephas y su explotación pesquera en Menorca. Proyecto MENLANPDF Estradé, S. i Carreras, D., 2015. Xarxa de seguiment de papallones diurnes de MenorcaPDFEstradé, S. i Carreras, D., 2016. Xarxa de seguiment de papallones diurnes de MenorcaPDFEstradé, S., 2019. Xarxa de seguiment de papallones diürnes de MenorcaPDFEstudi de Fluxos Alimentaris de MenorcaPDFAvaluació de les pressions i amenaces en el litoral i en el medi marí de la Reserva de Biosfera de MenorcaPDF Estudi multi-isotòpic i d’indicadors microbians de les aigües subterrànies per determinar l’origen de la contaminació per nitrats a Menorca PDFEstudio implementación nuevas Áreas Marinas ProtegidasPDFFebrer Pons, J. Bosco, 2018. Campanyes de mostreig d’aranyes a Menorca 2016 i 2017PDFFraga, P., 2015. Seguiment i avaluació de la flora endémica i amenaçada de MenorcaPDFFraga, P., 2016. Seguiment i avaluació de la flora no endémica amenaçada de MenorcaPDFFraga, P., 2017. Seguiment i avaluació de la flora amençada de Menorca. Basses Temporals i Ambients SegetalsPDFFraga, P., 2018. Seguiment i Avaluació de la flora amenaçada de Menorca. Basses i SegetalsPDFFraga, P., 2019. Seguiment i avaluació de flora amenaçada de MenorcaPDFFraga, P., Mascaró, J., Cardona, E., Estaún, I., Torres, E., LIFE BASSES: La flora vascular en los estanques temporales de MenorcaPDFGarcía, D., 2015. Seguimiento de las poblaciones de quirópteros cavernícolas en la isla de MenorcaPDFGarcía-Febrero, O., 2015. Estacions d’esforç constant. Seguiment d´ocells terrestres nidificants a MenorcaPDFGarcía-Febrero, O., 2015. Estacions d’esforç constant. Seguiment d’ocells terrestres hivernants a MenorcaPDFGarcía-Febrero, O., 2016. Estacions d’esforç constant. Seguiment d´ocells terrestres nidificants a MenorcaPDFGarcía-Febrero, O., 2016. Estacions d’esforç constant. Seguiment d’ocells terrestres hivernants a MenorcaPDFGarcía-Febrero, O., 2017. Seguiment de les poblacions d´ocells terrestres nidificants PDFGarcia-Febrero, O., 2017. Xarxa de Seguiment de Papallones diürnes de MenorcaPDFGarcía-Febrero, O., 2018. Seguiment de les poblacions d´ocells terrestres nidificants a MenorcaPDFGarcía-Febrero, O., 2018. Seguiment d´ocells terrestres hivernants a Menorca 17-18PDFGarcía-Febrero, O., 2018. Xarxa de Seguiment de Papallones Diürnes de MenocaPDFGarcía-Febrero, O., 2019. Estacions d´esforç constant. Seguiment d´ocells terrestres hivernants a MenorcaPDFGarcía-Febrero, O., 2019. Estacions d´esforç constant. Seguiment d´ocells terrestres nidificants a MenorcaPDFGarcia-Febrero, O., 2019. Seguiment de les poblacions d´ocells terrestres hivernants a MenorcaPDFGenovart, M., Escandell, R., Oro, D. 2019. Seguiment de la baldriga a l´illa de l´Aire, MenorcaPDFGenovart, M., Escandell, R., Oro, D., 2016. Seguiment de la Baldriga a l’illa de l’AirePDFGenovart, M., Escandell, R., Oro, D., 2017. Seguiment de la Baldriga a l’illa de l’AirePDFGenovart, M., Escandell, R., Oro, D., 2018. Seguiment de la Baldriga a l´illa de l´Aire de Menorca.PDFGonzález, J. y Ribo, J., 2019. Seguimiento del galápago europeo en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFGonzález, J., 2016. Seguimiento de las poblaciones de galápago europeoPDFGonzález, J., y Ribó, J., 2017. Seguimiento de Galápago Europeo en la Reserva de Biosfera de Menorca PDFGonzález, J., y Ribó, J., 2018. Seguimiento de Galápago Europeo en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFInventari de Llocs d´Interès Geològic de la RB de Menorca - Informe TècnicPDFInventario de Lugares de Interés Geológico de la RB de Menorca - Informe TécnicoPDFLavola, 2019. Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFLavola, 2019. Plan de Acción de la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFLes Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició 2019PDFMadrid, J.M., de Pablo, F. y García, D., 2012. Situación de los vertebrados terrestres amenazados en la isla de MenorcaPDFMarsinyach, E. et al., 2019. Evaluación de las poblaciones de peces vulnerables a la pesca en MenorcaPDFMarsinyach, E., 2018. Evaluación de las poblaciones de peces vulnerables a la pesca en MenorcaPDFMemòria Justificativa Pla de Prevenció i Gestió de Residus de MenorcaPDFMéndez, J. 2017. Cens de Dormidors d´Ardèids a l´hivern a MenorcaPDFMéndez, J., 2015. Cens de dormidors d’ardèids a l’hivern a MenorcaPDFMéndez, J., 2015. Censo de la población insular de conejo Oryctolagus cuniculusPDFMéndez, J., 2015. Censo de la población insular de marta Martes martesPDFMéndez, J. 2015. Seguiment d’aus aquàtiques hivernants a l’illa de MenorcaPDFMéndez, J., 2015. Seguiment d’Aus Comuns a MenorcaPDFMéndez, J., 2016. Cens de dormidors d’ardèids a l’hivern a MenorcaPDFMéndez, J., 2016. Censo de la población insular de conejo Oryctolagus cuniculusPDFMéndez, J., 2016. Censo de la población insular de marta Martes martesPDFMéndez, J., 2016. Seguiment d’aus aquàtiques hivernants a l’illa de MenorcaPDFMéndez, J., 2016. Seguiment d’Aus Comuns a MenorcaPDFMéndez, J., 2017. Cens de la Població Insular de Marta a la RB de MenorcaPDFMéndez, J., 2017. Cens de Població Insular de Conill Oryctolagus Cuniculus a la RBPDFMéndez, J., 2017. Programa Seguiment Aus Comuns a Menorca - SOCMEPDFMéndez, J., 2017. Seguiment d’aus aquàtiques hivernants a l’Illa de MenorcaPDFMéndez, J., 2018. Cens de dormidors d’ardeids a l’hivern a MenorcaPDFMéndez, J., 2018. Cens de la població de conill oryctolagus cuniculus a la RB de Menorca PDFMéndez, J., 2018. Cens de la Població Insular de Marta martes a la RB de MenorcaPDFMéndez, J., 2018. Programa de seguiment d’aus aquàtiques a l’hivern a MenorcaPDFMéndez, J., 2018. Programa de Seguiment d’Aus Comuns a MenorcaPDFMéndez, J., 2019. Cens de dormidors d´ardèids a l´hivern a MenorcaPDFMéndez, J., 2019. Cens de la població insular de conill a l´illa de MenorcaPDFMéndez, J., 2019. Cens de la población insular de mart a l´illa de MenorcaPDFMéndez, J., 2019. Seguiment d´aus aquàtiques hivernants a l´illa de MenorcaPDFMéndez, J., 2019. Seguiment d´aus comuns a MenorcaPDFPérez, A. y Pérez- Mellado, V. 2018. Seguimiento la lagartija Balear en MenorcaPDFPérez, A. y Pérez-Mellado, V., 2017. Seguimiento de las Poblaciones de Lagartija BalearPDFPérez, A. y Pérez-Mellado, V., 2019. Seguimiento de lagartija balear en MenorcaPDFPérez, A., Pérez-Mellado, V., 2016. Programa de seguimiento de las poblaciones de la lagartija balearPDFPérez-Mellado, V., 2015 .Programa de seguimiento de las poblaciones de la lagartija balearPDFPla de Gestió i Prevenció de Residus de Menorca 2019-2025_Proposta aprovació definitivaPDFPla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Maó 2021PDFPons, G.X. i Martín, J.A., 2015. Memòria técnica de la cartografia digital de la distribució de la fauna terrestre endèmica invertebradaPDFPrograma de marcaje de Cormorán moñudo del Mediterráneo, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, en el Mediterráneo occidentalPDFQuintana, J., 2010. Los Moluscos terrestres y de agua dulce. In: Fraga, P., Estaún, I., Cardona, E.PDFQuintana, J., 2016. Seguiment dels mol·luscs d’aigua dolça d’algunes fonts i torrents de MenorcaPDFGarcía. M., 2018. Seguiment de la mortalitat de fauna a les carreteras de MenorcaPDFDe Pablo, F., Pons, A., Cortada, A., 2019. Seguiment de micromamífers a la Reserva de Biosfera de Menorca.PDFSíntesi Pla de Prevenció i Gestió de Residus de MenorcaPDFSistema d´indicadors conjunts de sostenibilitat. Comparació entre illes i evolució temporal. 2020PDFSoler, E. y Estradè, S., 2019. Seguiment de libèl·lules de MenorcaPDFSoler, E., 2016. Seguiment de libèl·lules de Menorca SLiMePDFSoler, E., 2017. Seguiment de Libèl·lules de Menorca. SLiMePDFSoler, E., 2018. Seguiment de libèl·lules de Menorca SLiMePDFSoler, E., Estradè S., 2015. Seguiment de libèl·lules de Menorca SLiMePDFSoler, E., Méndez, M., 2010. Libélulas de estanques temporales de MenorcaPDFText normatiu Pla de Prevenció i Gestió de Residus de MenorcaPDFTOMS IV-VIII Pla de Prevenció i Gestió de Residus de MenorcaPDFTriay, R., 2015. L’Àguila peixatera Pandion haliaetus a l’illa de MenorcaPDFTriay, R., 2016. L’Àguila peixatera Pandion haliaetus a l’illa de MenorcaPDFTriay, R., 2017. L’Àguila Peixatera Pandion haliaetus a l´illa de MenorcaPDFTriay, R., 2018. L´Àguila Peixatera Pandion haliaetus a l´illa de MenorcaPDFTriay, R., 2019. L´àguila peixatera, Pandion haliaetus, a l´illa de MenorcaPDFGalarza, N., Viladomat, M.,i de Pablo, F.2020. Ús públic a les platges de la Reserva de Biosfera de Menorca. Any 2020. PDFFlorit, A., Galarza, N., Viladomat, M., i de Pablo, F. 2019. Ús públic i estudi de mobilitat a les platges de Menorca
Llibres
PDFCanals, A., 2015. Guia de bones pràctiques de gestió forestal per a l’adaptació al canvi climàtic a MenorcaPDFCanals, A., 2015. Guia de buenas prácticas de gestión forestal para la adaptación al cambio climático en MenorcaPDFCanals, A., Truyol, M., 2011. El Bosc a Menorca. Funcions d’ahir, d’avui i de demàPDFCanals, A., Truyol, M., 2011. El Bosque de Menorca Funciones de ayer, de hoy y de mañanaPDFCatàleg del Club Producte Turístic de la reserva de biosfera MenorcaPDFCatálogo del Producto Turístico Reserva de Biosfera MenorcaPDFFraga, P., 2009. International Conference on Mediterranean Temporary Ponds Proceedings & AbstractsPDFFraga, P., Estaún, I., Cardona, E., LIFE BASSES: gestió i conservació a MenorcaHTMJornades sobre els 10 anys de la reserva de la biosfera de Menorca 2004PDFJornades sobre els 15 anys de la reserva de biosfera de Menorca 2008PDFJornades sobre els 20 anys de la reserva de biosfera de Menorca. 20 anys d’una il·lusió 2013HTMJornades sobre la Reserva de Biosfera de Menorca 1999PDFPlan de Desarrollo Sostenible de Menorca Reserva de Biosfera. Estudio de viabilidad. 1998PDFProjecte GRINMED - Bones pràctiques agràries per a la prevenció del risc de nitrats PDFRecetas de la Biosfera
Revista ONA
PDFRevista ONA 01 Estiu 2018PDFRevista ONA 02 tardor 2018PDFRevista ONA 03 primavera 2019PDFRevista ONA 04 estiu 2019PDFRevista ONA 05 tardor 2019PDFRevista ONA 06 hivern 2019PDFRevista ONA 07 Estiu 2020PDFRevista ONA 09 Estiu 2021PDFRevista ONA 10 tardor hivern 2021PDFRevista ONA 08 Tardor-Hivern 2020
Tríptics i fulletons
PDFResum Estratègia Alimentària de Menorca
Altres
PDFActa Consell Social de la Reserva de Biosfera 01.09.2020PDFAnnex petició d´oferta d´assistència tècnica tallers d´educació ambiental PDFBases Fòrum de Joves Xarxa Espanyola de RBPDFBORRADOR REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NOCTURNO DE MENORCAPDFCalendari cime 2020 Biosfera BlavaPDFConsulta pública Ley RB_castPDFConsulta pública Llei RBPDFContractació per a realitzar treballs de seguiment d’amfibis, conill i marta a Menorca PDFDecàleg de bones pràctiques per a navegants Asmen i RBPDFEsborrany d’avantprojecte de proposició de Llei de Menorca Reserva de BiosferaPDFESBORRANY REGLAMENT DE PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN DE MENORCAPDFEstatuts Agència Menorca Reserva de BiosferaPDFEstratègia Alimentària de MenorcaPDFFichas de requisitos productos y servicios marca Menorca Reserva de Biosfera_CASTPDFFitxa de requisits derivats làctis marca Menorca Reserva de BiosferaPDFFitxa requisits MRB embotitsPDFFitxes de requisits productes i serveis marca Menorca Reserva de Biosfera_CATPDFGuia d´adaptació instal·lacions autoconsumPDFGuia d´obtenció del distintiu i de la targeta MELIBPDFGuia de consulta i interpretació del comptador intel·ligentPDFGuia de Mecanisme de compensació simplificada instal·lacions col·lectivesPDFGuia de Mecanisme de compensació simplificada instal·lacions individualsPDFGuia de tramitació instal·lacions autoconsumPDFGuia per prevenir i reduir el malbaratament alimentariPDFGuia ràpida de l´autoproducció fotovoltaicaPDFInfografia Estudi de Fluxos Alimentaris de MenorcaPDFMemoria anual de seguiment del Pla d´Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca_Any 2020PDFMemoria final del Proyecto de Protección MarinaPDFMemòria sobre l´anàlisi d´impacte normatiu del Reglament de Protecció del Medi Nocturn de MenorcaPDFOferta contracte estudi àrees marines vulnerablesPDFOferta contracte menor per a la realització del seguiment ausPDFOFERTA D´ASSISTÈNCIA TÈCNICA REALITZACIÓ DE CARTOGRAFIA SUBMARINA D’ÀREES MARINES XARXA NATURA 2000PDFOFERTA D´ASSISTÈNCIA TÈCNICA REALITZACIÓ ESTUDI SOBRE LAS PRADERIES MARINES DE CYMODOCEAPDFOferta disseny imatge Xarxa d´Illes PDFOferta informadors reserva de biosfera 2020PDFoferta seguiment baldritjaPDFPetició d´assistència tècnica Tallers d´educació ambiental 2021PDFPETICIÓ D’OFERTA D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL SEGUIMENT DE DIVERSES ESPÈCIES D’AUS 2021PDFPopostes d´estalvi energètic a casaPDFPresentació nitratsPDFPresentació nitrats 2 part1PDFPresentació nitrats 2 part2PDFPresentació Pla de Millora de la Qualitat de l´Aire de MaóPDFPrograma Fòrum Joves Xarxa Espanyola de RBPDFPrograma II Trobada Starlight d´AstroturismePDFProjecte de les noves instal·lacions de tractament de residus de MilàPDFProjecte Menorca RB - Turisme 0CO2PDFProposta d´Ampliació de la Reserva de Biosfera MenorcaPDFREGLAMENT MARCA MENORCA RESERVA DE BIOSFERA_CATPDFREGLAMENTO MARCA MENORCA RESERVA DE BIOSFERA_CASTPDFResolución convocatòria ajuts mobilitat eficient i sostenibleJPGServei de recollida de voluminosos i restes de podaJPGXarxa de deixalleries Menorca