Documents

 

Centre de Documentació de la Reserva de Biosfera

Des de l'any 2017, la reserva disposa del Centre de Documentació, un projecte generat en col·laboració amb la Fundació Biodiversitat. Es planteja com una estructura d'organització i conservació del patrimoni documental, buscant així donar suport a les activitats d'investigació, docència i difusió dels valors econòmics, socials i ambientals de la reserva entre la ciutadania en general.

A l'apartat de documents d'aquesta web trobaràs els documents més generals que fan referència als projectes publicats. Si vols consultar el fons documental complet de la reserva (articles científics, llibres, informes inèdits...) contacta amb l'Agència.

 
Cercar per texte:
Cercar per categoria:
Cercar per tipologia:
Revista ONA Estiu 2018
PDFSoler, E., 2017. Seguiment de Libèl·lules de Menorca. SLiMePDFGarcia-Febrero, O., 2017. Xarxa de Seguiment de Papallones diürnes de MenorcaPDFEstudio implementación nuevas áreas marinasPDFAnálisis socioeconómico del sector marítimo y pesquero en la Isla de MenorcaPDFMemoria final del Proyecto de Protección MarinaPDFQuaderns didàctics Menorca reserva de biosfera 1 – BiosferaPDFQuaderns didàctics Menorca reserva de biosfera 2 – GeologiaPDFQuaderns didàctics Menorca reserva de biosfera 3 – EnergiaPDFQuaderns didàctics Menorca reserva de biosfera 4 – BiodiversitatPDFCartografía combinada de los fondos marinos de Menorca: Compilación de capas y comunidades bentónicasPDFDinámica poblacional de la langosta roja Palinurus elephas y su explotación pesquera en Menorca. Proyecto MENLANPDFPrograma de marcaje de Cormorán moñudo del Mediterráneo, Phalacrocorax aristotelis desmarestii, en el Mediterráneo occidentalPDFProjecte AQUAMED. Les aigües de la mediterràneaPDFTriay, R., 2015. L’aguila peixatera Pandion haliaetus a l’illa de MenorcaPDFTriay, R. 2016. L’aguila peixatera Pandion haliaetus a l’illa de MenorcaPDFDe Pablo, F. 2015. Resultados del censo de la población reproductora de gaviota de Audouin Larus audouiniiPDFDe Pablo, F. 2016. Censo de la población reproductora de cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelisPDFDe Pablo, F. 2015. Estrategia de Conservación de la Biodiversidad en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2015. Programa de Seguimiento de la Biodiversidad de la Reserva de Biosfera de Menorca PDFDe Pablo, F. 2015. Resultados del censo de la población reproductora de gaviota patiamarilla Larus michahellisPDFGenovart, M., Escandell, R., Oro, D., 2016. Seguiment de la baldritga Calonectris diomedeaPDFMéndez, J. 2015. Seguiment d’aus aquàtiques hivernants a l’illa de MenorcaPDFMéndez, J. 2016. Seguiment d’aus aquàtiques hivernants a l’illa de MenorcaPDFMéndez, J. 2015. Cens de dormidors d’ardèids a l’hivern a MenorcaPDFMéndez, J. 2016. Cens de dormidors d’ardèids a l’hivern a MenorcaPDFMéndez, J. 2015. Seguiment d’Aus Comuns a MenorcaPDFProjecte Grinmed - Gestió del risc de nitrats per a una agricultura sostenible a la MediterràneaPDFQuintana, J., 2010. Los Moluscos terrestres y de agua dulce. In: Fraga, P., Estaún, I., Cardona, E.PDFQuintana, J., 2016. Seguiment dels mol·luscs d’aigua dolça d’algunes fonts i torrents de MenorcaPDFMéndez, J. 2016. Seguiment d’Aus Comuns a MenorcaHTMJornades sobre la Reserva de Biosfera de Menorca 1999PDFBones pràctiques agràries per a la prevenció del risc de nitrats Projecte GRINMEDPDFInternational Conference on Mediterranean Temporary Ponds Proceedings & AbstractsPDFBasses temporals mediterrànies, LIFE BASSES: gestió i conservació a MenorcaPDFCatàleg del Club Producte Turístic de la reserva de biosfera MenorcaPDFDe Pablo, F., 2016. Informe técnico del Programa de Seguimiento de la Biodiversitat en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFCarrera, D., 2015. Programa de seguimento de anfibios en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F., Méndez, J., Bertolero, A., González, J., Pérez-Mellado, V., 2016. Programa de seguimiento de la HerpetofaunaPDFSeguimiento de las poblaciones de galápago europeo en la Reserva de Biosfera de Menorca 2016PDFEl bosc de Menorca. Funcions d’ahir, avui I demàPDFCatálogo del Producto Turístico Reserva de Biosfera MenorcaPDFLas Reservas de Biosfera Islas y Zonas Costeras bajo el impacto de los desastres naturales. WNICBR 2015PDF3ª Reunión de la Red Mundial de Reservas de Biosfera Islas y Zonas Costeras. WNICBR 2013PDFEstradé, S. i Carreras, D., 2016. Xarxa de seguiment de papallones diurnes de MenorcaPDFSoler, E., Méndez, M., 2010. Libélulas de estanques temporales de MenorcaPDFSoler, E. i Estradè S., 2015. Seguiment de libèl·lules de Menorca SLiMePDFSoler, E., 2016. Seguiment de libèl·lules de Menorca SLiMePDFPons, G.X. i Martín, J.A., 2015. Memòria técnica de la cartografia digital de la distribució de la fauna terrestre endèmica invertebradaPDFCarrera, D., Pons, P., 2010. Importancia de los estanques temporales para la conservación de los anfibios menorquinesPDFCarrera, D., 2015. Programa de seguiment de biodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca. Seguiment d’amfibisPDFDe Pablo, F., 2017. Electrocución de aves en tendidos eléctricos en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDF Estradé, S. i Carreras, D., 2015. Xarxa de seguiment de papallones diurnes de MenorcaPDFPlan de Desarrollo Sostenible de Menorca Reserva de Biosfera. Estudio de viabilidad. 1998HTMJornades sobre els 10 anys de la reserva de la biosfera de Menorca 2004PDFGuía de las plantas de Menorca 2016HTMJornades sobre la Reserva de Biosfera de Menorca 1999PDFRecetas de la Biosfera 2017PDFFraga, P., 2016. Seguiment i avaluació de la flora no endémica amenaçada de MenorcaPDFProyecto LIFE BASSES. La flora vascular en los estanques temporales de Menorca 2010PDFFraga, P., 2015. Seguiment i avaluació de la flora endémica i amenaçada de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2015. Informe técnico del Programa de Seguimiento de la Biodiversidad de la Reserva de Biosfera de Menorca.PDFGarcía-Febrero, O. 2015. Estacions d’esforç constant. Seguiment d´ocells terrestres nidificants a MenorcaPDFDe Pablo, F. 2015. Resultados del censo de la población reproductora de milano real Milvus milvus en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFDe Pablo, F. 2016. Resultados del censo de la población reproductora de milano real Milvus milvus en la Reserva de Biosfera de MenorcaHTMJornades sobre els 10 anys de la reserva de la biosfera de Menorca 2004PDFEl bosque de Menorca. Funciones de ayer, hoy y mañanaHTMGuia dels bolets de MenorcaPDFGuia de bones pràctiques de gestió forestal per a l’adaptació al canvi climàtic a MenorcaPDFDe Pablo, F., 2016. Programa de seguimiento de anfibios en la Reserva de Biosfera de MenorcaPDFBoix, D., Ruhí, A., Sala, J., Gascón, S., Compte, J., Quintana, X., 2010. Invertebrados acuáticos. In: Fraga, P., Estaún, I., Cardona, E.PDFAQUANET - La qualitat de les aigües subterràniesPDFPérez-Mellado, V., 2015 .Programa de seguimiento de las poblaciones de la lagartija balearPDFSeguiment de la tortuga mediterrània a Menorca en 2015PDFSeguiment de la tortuga mediterrània a Menorca en 2016PDFDe Pablo, F. 2016. Censo de la población reproductora de gaviota de Audouin Larus audouiniiGarcía-Febrero, O. 2016. Estacions d’esforç constant. Seguiment d´ocells terrestres nidificants a MenorcaPDFGarcía, D. 2015. Seguimiento de las poblaciones de quirópteros cavernícolas en la isla de MenorcaPDFDe Pablo, F., 2015. Seguimiento de micromamíferos en MenorcaPDFJornades sobre els 15 anys de la reserva de biosfera de Menorca 2008PDFPérez, A., Pérez-Mellado, V., 2016. Programa de seguimiento de las poblaciones de la lagartija balear 2016PDFAlcocer, A., Sancho, V., 2016. Censo de las colonias de quirópteros cavernícolas en la isla de MenorcaPDFCortada, A., 2016. Seguiment de micromamífers a MenorcaPDFMéndez, J., 2016. Censo de la población insular de marta Martes martesPDFMadrid, J.M., de Pablo, F. y García, D., 2012. Situación de los vertebrados terrestres amenazados en la isla de MenorcaPDFLugares para el desarrollo sostenible de islas y zonas costeras. WNICBR 2012PDFPropuestas para el desarrollo sostenible en el marco del Plan de Lima. WNICBR 2016PDFJornades sobre els 20 anys de la reserva de biosfera de Menorca. 20 anys d’una il·lusióPDF5th Meeting of the World Network of Coastal and Island Biosphere Reserves. WNICBR 2015PDFGarcía-Febrero, O. 2015. Estacions d’esforç constant. Seguiment d’ocells terrestres hivernants a MenorcaPDFGarcía-Febrero, O. 2016. Estacions d’esforç constant. Seguiment d’ocells terrestres hivernants a MenorcaPDFMéndez, J., 2015. Censo de la población insular de conejo Oryctolagus cuniculusPDFMéndez, J., 2016. Censo de la población insular de conejo Oryctolagus cuniculusPDFMéndez, J., 2015. Censo de la población insular de marta Martes martesHTMGuia de les aus de MenorcaPDFGuia de buenas prácticas de gestión forestal para la adaptación al cambio climático en MenorcaPDF2nd Meeting of the World Network of Island and Coastal Biosphere Reserves. WNICBR 2012